Organigrama Polític

Organigrama polític: Equip de Govern

L'equip de govern està format per 5 regidors i regidores de Bloc Olèsa-CUP, 4 regidors i regidores d'ERC i 2 regidors de Junts per Olesa. 

De Bloc Olesà-CUP, els regidors i regidores que formen part de l'equip de govern són:

 • Marc Serradó Mestres. 1r tinent d'alcaldia. Regidories de Planejament i Urbanisme; Llicències; Habitatge, i Salut Pública.
 • Laia Montes Porta. 3a tinenta d'alcaldia. Regidories de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+; Joventut, i Migracions, Antiracisme i Cooperació.
 • Ivan Carreira Picamal. 5è tinent d'alcaldia. Regidories de Medi Ambient i Sostenibilitat; Economia i Hisenda, i Protecció Civil.
 • Emma Duran Pujol. 7a. tinenta d'alcaldia. Regidories de Cultura, Participació Ciutadana i Benestar Social.
 • Xavier Rota i Boada. Regidories de Memòria Històrica i de Patrimoni i Turisme. 

D'ERC, els regidors i regidores que formen part de l'equip de govern són:

 • Jordi Parent Beltran. Alcalde. Regidories d'Esports; Serveis Jurídics; Contractació; Recursos Humans; Seguretat Ciutadana i Mobilitat.
 • Raül Asensio González. 4t tient d'Alcaldia. Regidoria d'Espai públic i equipaments.
 • Santi Gallardo Cañellas. 6è tinent d'alcaldia. Regidories d'Innovació i Qualitat; Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i Mitjans de Comunicació.
 • Anna Valero Molet. Regidories d'Educació i Infància i d'Atenció Ciutadana.

De Junts per Olesa, en forma part:

 • Domènec Paloma i Sancho. 2n tinent d'alcaldia. Regidoria de Promoció Econòmica i d'Activitats.
 • Ferran Cerdeira Casals. Regidories d'Aigua i Energia i de Festes. 

Organigrama polític: consistori

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té un total de 21 regidors i regidores al ple municipal. L'alcalde és Jordi Parent Beltran.

L'equip de govern està format pels regidors i regidores de Bloc Olèsa-CUP, ERC i Junts per Olesa.

A l’oposició del govern municipal trobem 12 regidors i regidores distribuïts en quatre grups municipals i un regidor no adscrit.:

 • Partit dels Socialistes de Catalunya, format per Fernando Vicente Benetti, Montserrat Velasco Rodríguez, Carlos Fernández Ruiz, Maria Lourdes García Vila, Cristian Mesa i Daniel Ribas.
 • Partit Popular, format per Jessica Fernández.
 • Olesa Oberta-En Comú Podem, format per Samuel Rodríguez.
 • C's, Ciudadanos Partido de la Ciudadania de Olesa de Montserrat, format per Josep M. Paniello.
 • Regidor no adscrit: Jordi Martínez.

 

Reglament Orgànic Muncipal (ROM)

Les funcions del Reglament Orgànic Municipal (ROM) són les següents:

 • Regular el règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals (ple municipal, junta de govern, comissions, etc.)
 • Articular els drets i els deures de les persones que han estat escollides democràticament per representar a la ciutadania.
 • Regular els drets d’informació i participació de la ciutadania i de les entitats d’Olesa de Montserrat.

Pots consultar el ROM de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat AQUÍ. 

Codi de conducta

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los.

Aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El codi té dos objectius fonamentals:

 • Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.
 • Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

Codi de conducta dels alts càrrecs

Aplicació del codi de conducta

Acta del Ple (28 juny 2018 punt 1.6)

Documents relacionats