Habitatge

Imatge portada
Image
Oficina Local d'Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) d’Olesa de Montserrat us ofereix tota la informació relativa a l’accés, el manteniment i la millora de l’habitatge. Alhora, us permet accedir als recursos disponibles i realitzar els tràmits necessaris a través de l’ajuntament.

L’OLH treballa per atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania en matèria d’habitatge: detecció i mobilització del parc vacant públic i privat; adjudicació de pisos municipals mitjançant un contracte de lloguer; inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO); ajuts econòmics en matèria de lloguer; informació relativa a deutes hipotecaris (Servei d’intermediació en Deutes de l’habitatge); ajuts a fons perdut per atendre deutes de lloguer o hipoteca o relacionats amb la pèrdua de l’habitatge; foment de la rehabilitació d’habitatges i d’edificis; i assessorament en la gestió de Juntes de Propietaris, entre d’altres.