05/04/21

El Síndic de Greuges farà atenció telemàtica a Olesa de Montserrat el dijous 15 d'abril

Les visites s'atendran per videotrucada o telefònicament. Prèviament cal concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat.

Image
Cartell amb informació sobre l'atenció telemàtica del Sindic de greuges de Catalunya a Olesa

El proper dijous 15 d'abril l'equip del Síndic de Greuges de Castalunya farà atenció telemàtica a Olesa de Montserrat. Des del Síndic atendran aquelles persones que vulguin fer consultes o presentar queixes sobre una actuació de l'Administració pública i també sobre les empreses que presten serveis d'interès general (llum, aigua, gas, etc).

Les visites s'atendran per videotrucada o telefònicament. Prèviament cal concertar entrevista trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat.

Situacions de pobresa energètica, accions de discriminació per l’orientació sexual, dificultats per accedir a una beca, llistes d'espera eternes per ser operat/da, no tenir accés a la informació pública... Aquestes són només algunes de les situacions per les quals es pot presentar una queixa al Síndic. El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.

Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.sindic.cat