27/10/23

Resum ple ordinari del mes d’octubre

La modificació de l’IBI, una moció sobre la creació d’un Pla d’emergències per onades de calor i altres emergències i una moció per l’adhesió a la ILP per la proposició d’incrementar el finançament del sistema educatiu català amb un mínim del 6% del PIB van ser alguns dels temes tractats en el Ple ordinari del mes d’octubre, celebrat dijous al vespre. 

Image
Ple ordinari de l'octubre de 2023.

El Ple ordinari del mes d’octubre ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal número 1 d’Impost de Béns Immobles (IBI) per adequar l’article 8, el recàrrec sobre béns immobles d’ús residencials que es trobin desocupats amb caràcter permanent, a la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge aprovada pel govern de l’estat espanyol el mes de maig. 

El regidor d’Habitatge, Marc Serradó, va ser l’encarregat d’exposar la modificació explicant que aquesta llei modifica l’article 72 de la Llei reguladora d’hisendes locals que estableix el recàrrec als immobles buits que es pot aplicar a l’IBI des dels ens municipals. Amb el canvi normatiu, els ajuntaments poden aplicar un recàrrec d’entre el 50% i el 150% en la quota de l’IBI. Concretament, s’estableix un 50% de recàrrec als immobles residencials desocupats permanentment sense causa justificada per un termini superior a dos anys i dels quals el titular tingui quatre o més immobles d’ús residencial. El recàrrec podrà ser de fins al 100% quan el període de desocupació sigui superior a tres anys i del 150% en el cas que els immobles buits pertanyin a titulars que tinguin dues o més propietats d’ús residencials buides al mateix terme municipal. 

Serradó va destacar que Olesa de Montserrat té un problema greu d’accés a l’habitatge i que, de nou, la població havia estat inclosa en el llistat de municipis amb mercat residencial tens que ha elaborat la secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Marc Serradó va remarcar que en aquests darrers cinc anys els lloguers a Olesa de Montserrat “els lloguers s’han incrementat un 28,8% respecte a l’increment de les rendes familiars;  les quotes hipotecàries ho han fet un 24,2% i la diferència entre el creixement del preu del lloguer i l’IPC és d’un 10,7%”:

Audio file

El regidor d’Habitatge va recordar que la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge de Catalunya estableix que aquest ha de tenir un ús social i, per tant, que la nova normativa era “una eina més per a l’Ajuntament a l’hora de garantir el dret a l’habitatge i aquest ús social”. Marc Serradó va acabar l’exposició del punt explicant que aquesta modificació no es va presentar al ple d’ordenances fiscals, al setembre, perquè des del consistori es van adreçar un seguit de preguntes sobre aquestes modificacions a la Diputació de Barcelona i es va decidir presentar el punt al ple d’octubre:

Audio file

L’únic en intervenir després de l’exposició del punt va ser el regidor d’Olesa Oberta-En Comú Podem, Samuel Rodríguez, que va agrair a l’equip de govern “la rapidesa i també la valentia” per incloure aquesta modificació a l’IBI.

La modificació de l’IBI va quedar aprovada amb els vots de l’equip de govern (Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa) i també els del PSC i Olesa Oberta-En Comú Podem. Ciutadans va abstenir-se i el Partit Popular hi va votar en contra. 

Rebutjada la moció de creació d’un Pla d’emergència per onades de calor 

El regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Fernando Vicente, va ser l’encarregat de defensar aquesta moció que es va presentar al ple ordinari del setembre però va quedar sobre la taula per al ple d’aquest dijous. Vicente va explicar que la moció demanava dues coses: primer, que el govern municipal creés un grup de treball per a la redacció d’un pla d’actuació davant les onades de calor. I segon, demanar recursos per a la redacció del Duprocim, un Document únic de protecció civil municipal. 

A l’exposició de motius, el PSC va defensar que Olesa de Montserrat necessitava un protocol propi per actuar davant les onades de calor i també demanar recursos per a la redacció d’un Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Fernando Vicente va reclamar que Olesa de Montserrat havia de tenir un protocol d’actuació propi, que anés “més enllà de l’adaptació del document genèric elaborat per la Generalitat de Catalunya”. A més, Vicente va posar com a exemple que Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) estableix els llindars de calor a cada municipi a partir d’un seguit de paràmetres. Per Vicente, les actuacions municipals davant la calor extrema haurien de tenir en compte el llindar de calor d’Olesa, establert en 38,8 º i no només els avisos d’onada de calor del SMC:

Audio file

Sobre el DUPROCIM, Vicente va recordar que Olesa de Montserrat no el té, tot i que és obligatori per a municipis de més de 20.000 habitants. 

En el torn de debat, el regidor d’Olesa Oberta-En Comú Podem, el Samuel Rodríguez, es va mostrar d’acord en fer un document específic per al municipi i va posar com a exemple l’experiència sindical en matèria de prevenció de riscos comparant que tot i les normatives generals establertes al respecte, cada empresa i cada lloc de treball s’han d’abordar amb les seves particularitats:

Audio file

El regidor de Salut Pública, Marc Serradó, va recordar que Olesa de Montserrat té vigent un Pla operatiu per actuar davant les onades de calor que ha fet el Departament de Salut Pública i amb l’assessorament d’entitats supramunicipals i que, per tant, la moció s’hauria d’haver treballat durant tot aquest mes amb el govern municipal “i demanar canvis al pla actual per intentar millorar-lo”:

Audio file

Sobre el Duprocim, Serradó va explicar que l’equip de govern ja hi està treballant i que es va contactar amb la Direcció de Protecció Civil que va recomanar demanar el recurs al catàleg de la Diputació de Barcelona per tal de fer la redacció. A més va avançar que la voluntat de l’equip de govern és incorporar un sistema específic de gestió d’emergències que té la Diputació. 

Ja en el torn de portaveus, la regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, va explicar que votaria abstenció en considerar que no estava bé redactada i pel fet que no s’hagués proposat cap proposta de modificació. Tot i això, Carrasco va manifestar que calia treballar en el Pla d’actuació davant les onades de calor:

Audio file

El regidor de Junts per Olesa, Ferran Cerdeira, va afirmar que “l’equip de govern tenia la voluntat de canviar-la, però no s’ha presentat cap proposta”. A més, també va dir que hi havia errors en el redactat de la moció i que per això hi votarien en contra:

Audio file

Des d’ERC, el regidor Raül Asensio va avançar que votaria en contra de la moció: 

Audio file

El Bloc Olesà-CUP va justificar el vot negatiu a la moció perquè durant aquest mes no s’ha treballat en aquesta moció. Marc Serradó els va demanar a crear un grup de treball per fer una revisió del Pla d’actuació actual:

Audio file

El regidor del PSC, Carlos Fernández, va tancar el debat explicant que “qui demana deixar un tema sobre la taula perquè vol que la moció es modifiqui és qui ha de proposar els canvis”. Fernández va insistir que el govern municipal “no havia fet arribar cap proposta als socialistes i que la moció complia l’objectiu del grup municipal de suggerir millores a través de les eines que tenen disponibles”. Fernández va acabar dient que no acceptaven cap lliçó en aquest sentit:

Audio file

La moció va quedar rebutjada després de la votació. A favor hi van votar els regidors i les regidores del PSC (6) i el regidor d’Olesa Oberta-En Comú Podem. Bloc Olesà-CUP(6), ERC (4) i Junts per Olesa (2) van votar-hi en contra. El Partit Popular i Ciutadans s’hi van abstenir. 

Moció per reclamar el 6% del PIB en educació

Olesa Oberta- En Comú Podem va presentar conjuntament amb el Bloc Olesà-CUP una moció per demanar l’adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català per un mínim de 6% del PIB per a l’educació. El PSC després del debat també es va adherir a la moció.

El ponent del text va ser el regidor d’Olesa Oberta, Samuel Rodríguez, que va recordar que la Llei Educació de Catalunya (LEC) recull el compromís d’incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu català fins a arribar al 6% del PIB i que la resposta a partir de 2010 van ser “reduir el pressupost” i fer retallades “que mai s’han recuperat, ja que estem actualment per sota del 3%”: 

Audio file

Rodríguez va detallar a què es dedicarien tots aquests recursos, destacant, entre d’altres: la reducció de ràtios, millorar els equipaments, desplegament complet del sistema inclusiu, l’erradicació de la segregació escolar, l’establiment de servei de menjador universal i gratuït i millorar tots els nivells educatius: gratuïtat de l’etapa 0 a 3, més places per a la Formació Professional, més finançament per a la universitat pública o els recursos suficients per impulsar la immersió lingüística, entre d'altres. 

Des de Ciutadans, la regidora Vanesa Carrasco va considerar que la moció s’oblidava de l’escola concertada i que no havia tingut en compte l’educació per competències. A més, va manifestar-se en contra del punt referent als recursos suficients per impulsar la immersió lingüística que va anomenar “imposició lingüística”:

Audio file

La regidora del Partit Popular, Jessica Fernández, també va avançar que en el punt de la immersió lingüística hi estava en contra al·legant que a “Catalunya en perill estava el castellà”:

Audio file

El regidor de Junts per Olesa, Ferran Cerdeira va començar apuntant que hi votarien a favor i va manifestar que el seu grup municipal hi estava d’acord en molts punts, sobretot en temes com garantir la immersió lingüística, erradicar la segregació escolar i la millora dels equipaments, tot i que va apuntar que també els de l’escola concertada. 

Audio file

La regidora d’ERC i també d’Educació de l’Ajuntament, Anna Valero, va explicar que hi votarien a favor perquè l’objectiu és aconseguir més inversió i recursos per millorar totes les etapes educatives. Valero va apuntar que la Generalitat ha començat a fer algunes passes, destacant que “després de la pandèmia s’han incorporat set mil docents, s’ha implantat la gratuïtat d’I2 i s’ha posat en marxa el val per material escolar:

Audio file

Per part del Bloc Olesà-CUP, Laia Montes, va recordar que l’increment progressiu del pressupost en Educació és un compromís de la LEC i cal que “la Generalitat assumeixi totes aquestes necessitats del sistema educatiu de Catalunya”. La regidora va destacar que “des de l’Ajuntament és molt difícil cobrir les deficiències educatives i va demanar que la Generalitat assumeixi les competències de les llars d’infants municipals”.

Audio file

El regidor del PSC, Carlos Fernández, va manifestar l’acord del seu grup a la moció i va aprofitar per preguntar si després de l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa a la ILP es farà alguna acció de suport o que permeti la participació activa de la ciutadania:

Audio file

La moció es va aprovar amb els vots favorables del PSC, Bloc Olesà – CUP, ERC, Junts per Olesa i Olesa Oberta-En Comú Podem.  El Partit Popular i Ciutadans hi van votar en contra. 

Modificació de l’horari de la JGL

El ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació de l’hora de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local que a partir d’ara se celebraran a les 18.30 h en comptes de les 19.00 h. Aquest punt va tirar endavant amb els vots a favor dels grups municipals de l’equip de govern, és a dir, Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa mentre que l’oposició (PSC, PP, OO-ECP i Ciutadans) s’hi va abstenir.

Canvis de noms de regidories 

Durant el ple es va donar compte de dos canvis en noms de regidories: a partir d’ara Diversitat i Cooperació s’anomena Migracions, antiracisme i cooperació mentre Ensenyament i Infància passa a ser Educació.  

Torn de precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes dels grups municipals es va preguntar sobre l’aportació de l’Ajuntament als lots de menjar que gestiona el Voluntariat Vicencià, les mesures del Departament de Medi Ambient per intentar millorar el percentatge de reciclatge, si hi ha previst un projecte d’obres per arreglar una fuita d’aigua a la piscina municipal d’estiu o temes relacionats amb el benestar animal. 

El públic assistent va fer preguntes sobre el Parc de la Memòria i els nínxols que hi ha i el Reglament de Participació Municipal.