Benestar Social

Imatge portada
Image
Benestar social

Els Serveis Socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials, els més pròxims a la ciutadania i l’entorn.

Els professionals que atenen en aquest primer nivell vetllen per l’autonomia i la promoció de les persones detectant les situacions de necessitat, oferint informació, orientació i assessorament a les persones, fent diagnòstics socials i desenvolupant accions de prevenció, acompanyament i tractament sobre les situacions de necessitat, de risc social i/o exclusió social.

El Departament de serveis socials municipal està inserit en la Regidoria de Benestar Social i  depèn funcionalment  de l’Àrea de Serveis Personals. Les seves funcions es resumeixen en: 

  • Garantir i millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i/o famílies
  • Detectar i prevenir situacions de risc social o d’exclusió
  • Rebre i analitzar les demandes relatives a les necessitats socials del nostre municipi
  • Informar, valorar, orientar i assessorar les persones, famílies i/o grups
  • Aplicar accions o intervencions de suport i seguiment de persones, famílies i/o grups
  • Gestionar i coordinar els serveis corresponents a Atenció Primària (SAD, Centre Obert,...), tant a nivell municipal com intermunicipal
  • Tramitar i fer el seguiment de les diferents prestacions i recursos social

Els serveis socials bàsics estan organitzats en 4 grans unitats d’actuació: Acollida, Tractament i Atenció a la Gent Gran, Salut i Dependència i Administració.

Horari: de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

            dimarts i dijous de 16:00h  a 19:00h

Horari d’estiu: de l’1 de juliol fins al 15 de setembre de 09:00 a 14:00h