12/07/23

Resum del Ple municipal extraordinari celebrat l'11 de juliol de 2023

La majoria de les qüestions tractades durant el Ple van ser relatives al cartipàs municipal i funcionament del consistori. També es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 400.000 €.

Image
Ple municipal celebrat l'11 de juliol de 2023

“Una bona eina enfocada a treballar intensament per Olesa”. D’aquesta manera ha definit l’equip de govern format per Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts per Olesa el nou cartipàs municipal. En el Ple extraordinari celebrat dimarts al vespre es van tirar endavant tots els acords que determinen quina serà la periodicitat dels Plens i juntes de govern local; quines seran les comissions informatives que es convocaran durant el mandat; els representants dels òrgans col·legiats, i les retribucions dels membres de la corporació, entre d’altres. És aquest el punt de partida oficial al funcionament polític ordinari de l’Ajuntament d’Olesa, si bé els regidors i regidores de l’equip de govern fa dies que ja treballen en les seves respectives àrees.

Com en els darrers mandats, les sessions ordinàries del Ple municipal tindran lloc el quart dijous de cada mes, a les 19.00 h, al saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. La primera sessió ordinària serà la del 28 de setembre, si bé l’alcalde, Jordi Parent, va aclarir que és possible que aquest mes de juliol, malgrat no haver-hi Ple ordinari, sí se’n faci algun d’extraordinari. Si no se’n fa d’ordinari, va dir l’alcalde, és perquè no dona temps a convocar les corresponents comissions informatives amb temps i forma.

Les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local seran tots els dimarts, a les 19.00 h. En aquest cas, la primera junta ordinària serà el 18 de juliol.

Quant a les comissions informatives on es tracten els assumptes que seran portats a Ple, se’n creen tres: la comissió informativa d’Economia i Serveis Centrals, la de Serveis a la Persona i la d’Urbanisme i Espais Públics. A les comissions hi ha un representant de cada partit i s’hi aplica el vot ponderat, on cada partit té un nombre de vots igual al nombre de regidors que va aconseguir a les darreres eleccions (6 PSC, 6 BO-CUP, 4 ERC, 2 JxO, 1 Olesa Oberta, 1 PP i 1 Ciutadans). 

A banda, també s’ha creat unes comissió del Codi de conducta dels càrrecs electes, per a l’estudi, informe i la consulta en relació amb els objectius establerts a l’esmentat codi.

Al Ple celebrar dimarts també es va aprovar la creació de la junta de portaveus, integrada per tots els grups polítics a través dels seus portaveus. Els portaveus dels diferents grups municipals són els següents regidors i regidores:

  • PSC: Fernando Vicente (suplent Carlos Fernández)
  • BO-CUP: Marc Serradó (suplent Jordi Martínez)
  • ERC: Raül Asensio (suplent Anna Valero)
  • Junts per Olesa: Domènec Paloma (suplent Ferran Cerdeira)
  • PP: Jessica Fernández
  • Olesa Oberta: Samuel Rodríguez
  • Ciutadans: Vanesa Carrasco

Tots aquests acords es van aprovar per unanimitat

A l’inici del mandat el Ple també ha d’aprovar quins seran els representants de la corporació a òrgans col·legiats com, per exemple, el Consell de Salut del Baix Llobregat, Creu Roja, el parc Rural del Montserrat, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), les residències locals o el consorci LOCALRET, entre molts d’altres. En aquest cas, en alguns d’aquests òrgans col·legiats els representants de la corporació no són únicament regidors de l’equip de govern, sinó també de l’oposició, com ara el Consell de la FP, l’ADF d’Olesa, la Federació de Municipis de Catalunya  o la Fundació privada per a la inserció laboral Àuria.

En aquest cas, el punt es va aprovar amb els dotze vots favorables de l’equip de govern integrat per BO-CUP, ERC i JxO. Els grups de l’oposició s’hi van abstenir. 

Des del PSC, Fernando Vicente va agrair que s’haguessin incorporat regidors socialistes en alguns òrgans col·legiats, si bé no en tots en els que havien demanat.

La mateixa crítica va fer el regidor d’Olesa Oberta Samuel Rodríguez, que es va queixar de tenir únicament dues suplències. En aquest cas, l’alcalde, Jordi Parent, li va aclarir que Olesa Oberta havia demanat que alguns dels membres del partit fossin representants a òrgans col·legiats, quan només poden fer-ho els regidors i regidores. 

Un altre nomenament aprovat al Ple municipal va ser el dels membres del Consell Escolar Municipal, presidit per l’alcalde i on hi ha un representant de cada partit. Hi van votar a favor tots els grups municipals excepte el PP, que s’hi va abstenir.

L’acord amb més debat va ser el referent al del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la corporació.

Quant a les dedicacions de l’equip de govern, hi ha tres membres amb dedicació exclusiva amb el 100% de la jornada: l’alcalde, Jordi Parent; el regidor d’Urbanisme, habitatge i Salut Pública, Marc Serradó, i el regidor de Seguretat, Mobilitat i Hisenda, Jordi Martínez. A més, hi haurà un regidor al 50% de la jornada (Ferran Cerdeira, responsable de Festes i Aigua i energia) i quatre regidors i regidores amb un 35% de dedicació (Laia Montes, regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, Joventut i Diversitat i Cooperació; Emma Duran, regidora de Cultura i Participació Ciutadana; Xavier Rota, regidor de Memòria històrica i Patrimoni i turisme, i Anna Valero, regidora d’Ensenyament i Atenció ciutadana.

Igualment el Ple va aprovar les corresponents retribucions, que s’han congelat i es mantenen igual que les que hi havia fins ara: 54.607,56 € bruts a l’any per a l’alcalde; 43.685,88 € per als regidors amb el 100% de dedicació; 21.842,94 € per al regidor amb el 50% de dedicació, i 15.290,10 € per als regidors amb el 35% de jornada.

La resta de membres de la corporació que no exerceixin els seus càrrecs en dedicació exclusiva o parcial cobraran per assistència a les sessions ordinàries de Ple (265 €), comissions informatives (95 €) i la Junta de govern Local (235 €). En aquest cas, hi ha hagut un increment d’un 10% per acostar els preus a la mitjana de Catalunya, segons va explicar l’alcalde, Jordi Parent.

A més, cada grup municipal té una dotació fixa: 3.603,04 € anuals com a grup i 65,51 € mensuals per cada regidor electe tinguin.

L’alcalde d’Olesa, Jordi Parent, va assegurat estar molt satisfet pel cartipàs municipal dels propers quatre anys, que incrementa el nombre de dedicacions completes o parcials respecte al mandat anterior i “ens permetrà treballar de manera més exhaustiva”. El 1r tinent d’alcalde, Marc Serradó, hi va afegir que “el cartipàs és una molt bona eina enfocada al treball i és el millor que podíem presentar”.

Audio file

Des del PSC, però, el regidor Fernando Vicente va criticar que, de les set tinences d’alcaldia, “només una està en mans d’una dona. Ja tenim un problema de perspectiva de gènere”. També va criticar l’increment de dedicacions en el si de l’equip de govern, comparant amb les que hi havia el mandat 2015-2019, quan el Bloc olesa va governar amb 12 regidors i regidores. Segons Vicente, les actuals dedicacions sumen anualment 230.000 € sense  el cost d’empresa, quan les del 2015 “amb les actualitzacions ens costarien 162.000 €). Per al regidor socialista, no és necessari que hi hagi dos tinents d’alcaldia amb el 100% de dedicació i creu que aquestes responen “a un repartiment i equilibri de forces” entre els tres partits que conformen el govern municipal.

Audio file

Des del Partit Popular i Ciutadans també van criticar l’increment de dedicacions en el si de l’equip de govern. 

La regidoria del PP, Jesica Fernández, va dir no entendre l’increment de regidories, ja que considera que “crear regidories que no serveixen per a res és malgastar els diners públics”. 

Audio file

Vanesa Carrasco, de Ciutadans, també va rebutjar el fet que hi hagi més dedicacions “només pel fet que hi hagi més persones a l’equip de govern”. 

Audio file

A aquestes crítiques, l’alcalde, Jordi Parent, va contestar que “hem cregut oportú que hi hagi més persones dedicant temps a l’ajuntament perquè hi ha molta feina a fer”.

Per la seva banda, Marc Serradó va dir que, si el PSC comparava aquest mandat amb el del 2015, l’equip de govern també ho podia fer amb el del 2007-2011, quan va governar el PSC (també en un tripartit amb CiU i l’entesa dels olesans) i, va recordar Serradó, “el sou de l’alcalde ara és un 27% més baix que el de l’alcalde socialista d’aleshores, quan l’IPC des d’aleshores ha pujat més d’un 30%.

Audio file

En aquest punt, l’alcalde, Jordi Parent, també va recordar que el PSC, quan governava, “basava la seva estructura en càrrecs de confiança per valor de 225.000’ €. Nosaltres no en tenim i això és un canvi important”.

Audio file

Des de Junts per Olesa, Domènec Paloma també va defensar el cartipàs municipal per al nou mandat, que va qualificar d’”honest, i ple d’il·lusió i amb ganes de treballar”. 

Audio file

Des de l’oposició, qui va valorar positivament les dedicacions va ser el regidor d’Olesa Oberta Samuel Rodríguez, que també va advertir que l’increment “també s’ha de veure en els resultats”. Ara bé, va afegir, també va dir que el seu grup hagués apostat per una rebaixa en els sous. Rodríguez va anunciar, però, que s’abstindria en la votació perquè “la paritat ha quedat malmesa” en el repartiment de les tinences d’alcaldia.  

Audio file

Sobre la qüestió de la paritat entre homes i dones, a la que també havia fet al·lusió el PSC, el regidor Marc Serradó va assegurar que el fet que només hi hagi una dona amb tinença d’alcaldia no és, en cap cas, un acte d’invisibilització de les dones sinó que el repartiment respon a la disponibilitat de cadascun dels membres de l’equip de govern. De fet, va dir Serradó, “les regidores han pogut escollir, igual que els regidors, si tenien disponibilitat per assumir una dedicació o si la seva retribució serà per assistència”.

Les dedicacions i retribucions es van aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern, l’abstenció d’Olesa Oberta i el vot contrari de PSC, POP i PLE Ciutadans.

Finalment, i referent al cartipàs, es van aprovar les delegacions del Ple a la junta de govern local. La principal novetat és el traspàs de les aprovacions de les sancions referents a incompliments de l’ordenança de tinença d’animals. 

De l’oposició, no tots els grups hi van estar a favor, en creure que aquests acords s’haurien de ser aprovant al Ple municipal per poder debatre obertament i amb transparència aquestes sancions. L’alcalde, però, va recordar que són multes que els polítics no poden rebutjar ja que provenen d’un expedient tècnic i que, per tant, es vol fer així per poder agilitzar els expedients. De tota manera, Parent va dir que no hi ha cap problema en plantejar una revisió de l’ordenança en la que hi participin tots els grups municipals. 

En aquest punt hi va votar a favor l’equip de govern; Olesa Oberta i Ciutadans van votar-hi en contra i s’hi van abstenir PSC i PP.

Aprovació d'una modificació de crèdit que afecta diferents partides del pressupost

Més enllà del cartipàs municipal, durant el Ple de dimarts es va aprovar una modificació de crèdit de 400.117,62 € destinada a suplementar diferents partides del pressupost 2023 per fer front a despesa no previstes inicialment. Els diners que s’afegeixen al pressupost 2023 provenen del romanent de tresoreria per a despeses generals de l’Ajuntament.

El regidor d’Economia i Hisenda, Jordi Martínez, va justificar les necessitats de suplement en el fet que, quan es redacta el pressupost municipal hi ha despeses que no es poden preveure o que són difícils de calcular. Per aquesta raó, va dir, hi ha partides que es  suplementen perquè s’han quedat sense dotació i n’hi ha d’altres que es creen i es doten pressupostàriament perquè no estaven previstes inicialment.

Aquest darrer és el cas d’unes inversions al Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC), que l’Ajuntament d’Olesa finança juntament amb altres municipis de la comarca. En aquest cas, es crea i dota una partida amb 12.667,64 € per a les inversions al TOCC  però també se suplementen amb un total de 20.619,67 € dues partides destinades al sosteniment del taller.

Audio file

També es dota amb 52.500 euros una partida per al cofinançament amb la Diputació de Barcelona de la redacció del projecte tècnic de l’ampliació de la biblioteca Santa Oliva. El regidor d’Urbanisme, Marc Serradó, va explicar que aquest projecte es va adjudicar al Servei d’Equipaments i Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, amb un conveni que establia que la Diputació assumia el 70% del cost i l’Ajuntament d’Olesa el 30% restant. Segons va detallar el regidor, el mateix equip d’arquitectes portarà també la direcció d’obres, amb un cost de 180.000 € “als quals també s’hauran de fer front més endavant”. Per a Serradó, el d’ara és un nou pas en el camí cap a tenir, aquest mandat, la biblioteca ampliada.

Audio file

Pel que fa a les partides que es suplementen, s’amplia amb 50.000 € més la destinada a la seguretat social de la plantilla municipal. Segons Jordi Martínez, la raó és la previsió d’increment de la quota patronal a causa de situacions d’incapacitat temporal no previstes.

També es suplementa la partida destinada a les retribucions dels regidors i regidores, amb una mica més de 45.000 €.

El suplement de diners més important se l’emporten diferents partides destinades a subministraments (energia elèctrica i gas de diferents departaments) amb un total de 169.600 €. 

Finalment, es dota amb prop de 50.000 € la partida del contracte de les llars d’infants, per finançar l’ampliació de places a les llars d’infants municipals. Aquesta va ser la primera gran decisió de l’equip de govern tripartit, amb l’objectiu d’evitar que es quedessin sense plaça 35 famílies amb infants d’1 i 2 anys. Concretament, i després del període de preinscripció, quedaven enllista d’espera 24 famílies d’Infantil 2 i onze famílies d’Infantil 1. Davant la situació, l’equip de govern va apostar per ampliar el contracte i garantir l’escolarització d’aquests infants, malgrat no sigui obligatòria.

La regidora d’Ensenyament i Infància , Anna Valero, va detallar que finalment s’amplia amb una aula més d’Infantil 2 la llar d’infants Taitom i amb una aula més d’Infantil 1 la llar d’infants La Baldufa. Segons la regidora, l’augment de la natalitat i la gratuïtat de l’etapa d’Infantil 2 és el que ha fet disparar la demanda de places.

Audio file

Després de les explicacions, els grups de l’oposició van coincidir a lamentar que l’expedient de modificació de crèdit portat a Ple inclogués despeses tan diferents, ja que amb alguns hi estaven d’acord, amb d’altres no i l’acord s’havia de votar de manera unitària.

Vanesa Carrasco, de Ciutadans, va dir que per exemple avalava la despesa destinada a les llars d’infants però no el suplement per a les retribucions dels salaris dels regidors i regidores.

Audio file

Tot i estar d’acord amb algunes partides suplementades, Samuel Rodríguez, d’Olesa Oberta, va ser crític amb altres despeses, bàsicament pel fet que no s’haguessin previst inicialment, com ara l’increment de demanda a les llars d’infants i del cost dels subministres. Al seu parer, tampoc és prioritària la inversió en l’ampliació de la biblioteca Santa Oliva, ja que, va dir, hauria estat millor haver previst al POUM la construcció d’una segona biblioteca en una altra zona d’Olesa.

Audio file

Des del PSC, el regidor Fernando Vicente va coincidir a criticar que un mateix expedient de modificació de crèdit inclogués “tants temes”, tot recordant a l’alcalde, Jordi Parent, que quan ERC estava a l’oposició “criticava això mateix”. Vicente va anunciar que el grup socialista s’abstindria perquè “tot i que estem d’acord amb algunes coses, no ho estem en d’altres”. 

Audio file

A les crítiques del regidor del PSC, l’alcalde, Jordi Parent, va dir que si s’havien posat conceptes tan diferents en el mateix expedient era per facilitar la feina del personal tècnic municipal. Per la seva banda, el regidor d’Economia i Hisenda, Jordi Martínez, va respondre a Fernando Vicente afirmant que “vostè critica aquí el mateix que vostè ha portat al consell comarcal com a conseller d’Hisenda. No li critico però em sobta que allò que ha portat vostè al consell comarcal ens  ho critiqui aquí”.

Audio file

Des de l’equip de govern, i al torn de portaveus, ERC i Junts per Olesa també van defensar l’acord. Ferran Cerdeira, de Junts per Olesa, va afirmar que l’acord s’havia d’aprovar “per a l’eficiència, eficàcia i agilitat dels departaments d’aquesta casa”.

Audio file

Finalment, Raül Asensio, portaveu d’ERC, va defensar l’acord i va aprofitar per anunciar que ERC seguirà treballant per la gestió directa de les llars d’infants municipals a través de la comissió d’estudi que es va crear el passat mandat. 

Audio file

La modificació de crèdit per valor d’una mica més de 400.000 € es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern integrat per Bloc Olesà-CUP, ERC i Junts i Olesa, i també amb el vot positiu d’Olesa Oberta. El PSC s’hi va abstenir i PP i Ciutadans hi van votar en contra.