03/11/23

Olesa elabora el Pla director del verd urbà del municipi

El Pla director del verd urbà d'Olesa planteja propostes per gestionar de forma eficaç i sostenible el patrimoni verd del municipi. A la vegada, el document permetrà al Consistori repensar i racionalitzar el seu manteniment amb l’objectiu d’optimitzar els costos de gestió.

Image
Zona ajardinada annexa a l'Ajuntament

L’Ajuntament d’Olesa ha elaborat, amb la col·laboració dels tècnics del Servei d’Equipaments i Espai Públic de l’Àrea d’Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona, el Pla director del verd urbà del municipi per garantir una correcta estructuració i gestió de l’arbrat i les zones verdes. El document redactat pels tècnics incorpora alguna de les fites de l’Agenda 2030 i  els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). 

L’Ajuntament està treballant per fer d’Olesa una ciutat més verda, i més saludable, ja que el verd urbà contribueix a la millora de la qualitat de vida dels municipis. 

Aquest document és una eina de gestió i planificació del patrimoni verd urbà, des dels parcs i jardins, fins als espais verds de vialitat com rotondes, mitjanes o talussos. 

El Cap del Departament d’Espai Públic i Equipament, Miquel Carreño, explica que aquest document “fa una diagnosi de quin verd hi ha a Olesa, en quines condicions i quins recursos hi ha per poder planificar propostes i gestionar-lo de forma eficaç i sostenible. A la vegada, també permetrà al Consistori repensar i racionalitzar el seu manteniment amb l’objectiu d’optimitzar els costos de gestió”.

Audio file

A través de l’inventari es fa una anàlisi del verd actual i de la seva gestió, es determinen les zones que s’han de mantenir, les inversions que cal fer i quins són els punts forts i febles.

Audio file

Per poder disposar d’unes zones verdes de qualitat s’ha de fer una correcta elecció de les espècies, tenint en compte totes les variables que les afectaran, com ara l’espai on s’hauran d’ubicar i com es relacionaran amb els altres serveis i activitats que hi ha la via pública, la creació de més espais d’ombra i frescor, que són reguladors tèrmics i del cicle de l’aigua,  i, en definitiva, fer un municipi més saludable. 

Audio file

El document, a més, planteja i justifica propostes de millora en la gestió i remodelació del verd a diferents nivells; defineix criteris de disseny i manteniment pels espais verds; estableix possibles línies estratègiques del verd urbà a nivell municipal; posa a disposició del Consistori un estudi de costos de gestió i millora i defineix un pla d’inversions. Tot plegat, incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la gestió del verd urbà, especialment el referits a Ciutats i Comunitats sostenibles, Acció Climàtica i Vida Terrestre.

El Pla director del verd urbà d’Olesa, ja està redactat i és previst que s’aprovi els propers mesos.