17/05/22

Ja es poden presentar ofertes per a un solar de propietat municipal que l'Ajuntament posa en venda

La parcel·la és per a ús residencial, està ubicada a la zona del carrer Indústria i permet la construcció d'un habitatge unifamiliar.

Image
Vista aèria del solar Maria Pardinilla

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha tret a la venda un solar municipal, destinat a ús residencial, ubicat a la zona del carrer Indústria. La finca té possibilitats d’edificació immediata i unes condicions adequades a les demandes del mercat actual. Donat que la parcel·la no té cap possibilitat d’ús públic, l’Ajuntament ha optat per la seva venda, i així tenir un aprofitament per a les arques municipals. Les ofertes per a la licitació del solar ja es poden presentar. Hi ha de termini fins el 5 de juliol.

L’adjudicació del solar es realitzarà a través d’un procés de licitació amb un preu inicial fixat en base a un estudi tècnic. La parcel·la s’adjudicarà a qui faci la proposta més avantatjosa per a l’Ajuntament d’Olesa des del punt de vista econòmic. Podeu veure les bases de la licitació als documents adjunts. Als enllaços adjunts podeu accedir a la licitació, i també teniu enllaç al Sobre Digital, eina a través de la qual s'han de presentar les ofertes.

La finca està ubicada al sector del carrer Indústria, concretament al carrer de Maria Pardinilla, 16, i permet la construcció d’un habitatge unifamiliar agrupat, amb possibilitat de magatzem i aparcament particular o col·lectiu a la planta baixa o el soterrani. També permet l’ús comercial o d’oficina. Té una superfície de 123,11 m2 de sòl, amb un sostre edificable aproximat de 287 m2. El pressupost base de licitació és de 60.137,47€. El preu ofert no inclou l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, ni de la resta d’impostos i despeses a què doni lloc la transmissió, que seran a càrrec de l’adquirent. Les ofertes econòmiques es realitzaran a l'alça, sense que puguin ser inferiors al pressupost base. 

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha tret a la venda un solar municipal, destinat a ús residencial, ubicat a la zona del carrer Indústria. La finca té possibilitats d’edificació immediata i unes condicions adequades a les demandes del mercat actual. Donat que la parcel·la no té cap possibilitat d’ús públic, l’Ajuntament ha optat per la seva venda, i així tenir un aprofitament per a les arques municipals. Les ofertes per a la licitació del solar ja es poden presentar. Hi ha de termini fins el 5 de juliol.

L’adjudicació del solar es realitzarà a través d’un procés de licitació amb un preu inicial fixat en base a un estudi tècnic. La parcel·la s’adjudicarà a qui faci la proposta més avantatjosa per a l’Ajuntament d’Olesa des del punt de vista econòmic. Podeu veure les bases de la licitació als documents adjunts. Als enllaços adjunts podeu accedir a la licitació, i també teniu enllaç al Sobre Digital, eina a través de la qual s'han de presentar les ofertes.

La finca està ubicada al sector del carrer Indústria, concretament al carrer de Maria Pardinilla, 16, i permet la construcció d’un habitatge unifamiliar agrupat, amb possibilitat de magatzem i aparcament particular o col·lectiu a la planta baixa o el soterrani. També permet l’ús comercial o d’oficina. Té una superfície de 123,11 m2 de sòl, amb un sostre edificable aproximat de 287 m2. El pressupost base de licitació és de 60.137,47€. El preu ofert no inclou l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, ni de la resta d’impostos i despeses a què doni lloc la transmissió, que seran a càrrec de l’adquirent. Les ofertes econòmiques es realitzaran a l'alça, sense que puguin ser inferiors al pressupost base.