Gent gran

Image
Gent gran

En la nostra població hi ha un gran nombre de persones grans amb dret a tenir un envelliment actiu i la màxima autonomia. I és per aquest motiu que l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat desenvolupa polítiques orientades a aconseguir que la vellesa sigui una experiència participativa, positiva i plena.

Servei de teleassistència

Image
Aparell de teleassistència

És un servei d'atenció permanent i a distància per a les persones que, per motius de salut, invalidesa o aïllament, necessiten ajuda externa en cas d'emergència. Consisteix en un aparell connectat telefònicament a un centre de control amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar.

Per sol·licitar el servei cal viure i estar empadronat a Olesa de Montserrat, tenir més de 65 anys i viure sol o amb una persona amb algun problema de salut, tenir telèfon i ajustar-se, segons un barem, als criteris de necessitat social i/o salut aprovats en el reglament del servei.

Per tal de tramitar el servei, cal recollir el formulari de sol·licitud a la recepció de Serveis Socials, juntament amb la informació sobre la documentació que cal portar, emplenar-lo i tornar-lo juntament amb la documentació necessària.

Activitats i tallers

Image
Taller de la memòria

TALLERS DE LA MEMÒRIA

Els Tallers de Memòria ofereixen a les persones participants formació i activitats per a l’estimulació, manteniment i millora de les capacitats cognitives, l’aprenentatge d’estratègies de memòria i l’aplicació dels coneixements adquirits a la vida diària. Els tallers són conduits per una professional de la Psicologia especialitzada en rehabilitació cognitiva i neuropsicologia.

Tot i que la estimulació cognitiva és eficaç i convenient en totes les franges d’estat, aquest taller s’adrecen principalment a persones majors de 65 anys sense deteriorament cognitiu o amb deteriorament cognitiu lleu que vulguin exercitar les capacitats cognitives   amb l’objectiu de mantenir-les i/o millorar-les.

Habitualment , sempre que es fan els exercicis s’explica als participants quines funcions o capacitats  s’estan treballant, quins són els factors que influeixen en que aquestes capacitats funcionin adequadament i quins ajuts externs es poden utilitzar per a compensar la pèrdua de capacitats. Així doncs, d’una forma pràctica i informal el usuaris reben formació  referent a temes.

Tallers de la memòria a L'Escorxador:

Horaris: dimecres de 15.30 a 16.25 h (grup 1) i de 16.35 a 17.30 h. (grup 2).

Tallers de la memòria a La Teixidora:

Horaris: divendres de 10.45 a 11.40 (grup 1) i d'11.50 a 12.45 (grup 2).

La participació en el grup 1 o 2 ho decideix la psicòloga, en funció de la petita entrevista que els fa quan els truca després d’omplir el formulari d’inscripció.

La inscripció es realitza a Serveis Socials.

Image
Dia internacional de les persones grans 2022

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES GRANS

La Marxa de la Gent Gran és una activitat anual, és apta per a persones de qualsevol condició física, i forma part d'altres activitats relacionades amb la gent gran, que tenen com a finalitat sensibilitzar la població de la importància de la salut com a element clau per a un envelliment actiu, i com a condició essencial perquè els ciutadans i ciutadanes de més edat continuïn fent una contribució dinàmica i positiva a les seves respectives comunitats

L’objectiu principal és aconseguir un benestar lligat al màxim d’autonomia personal i al mínim possible de dependència, un benestar que ha de fomentar la participació activa en el desenvolupament del nostre país. Sensibilitzar la població respecte de la importància de la salut com a element clau per a un envelliment actiu.

Residències i centres de dia

Olesa compta amb diverses residències i centres de dia:

Olesa a l'Aguait

OBJECTIUS

  • Detectar i prevenirsituacions de risc de les persones grans.
  • Ajudar en situacions de soledat no desitjada.
  • Facilitar a les persones grans que així ho desitgin a que puguin romandre al seu domicili amb garanties de benestar.

A QUI S’ADREÇA?

  • A persones grans que viuen soles o acompanyades d'altres persones grans, o amb necessitat de suport.

QUI HI PARTICIPA?

  • Ciutadania, comerços, farmàcies i entitats del poble, amb mirada sensible i respectuosa, que volen contribuir a reduir el risc d’aïllament o situació de vulnerabilitat de les persones grans.

Olesa a l'Aguait