12/06/24

L’Ajuntament d’Olesa fa una sessió informativa a les entitats que organitzen actes a la via pública

El nou procediment per sol·licitar autorització per organitzar actes a espais oberts al públic i cessió de material és més fàcil i àgil.

Image
Sessió formativa a les entitats per sol·licitar actes a la via pública

L’Ajuntament d’Olesa ha organitzat una sessió informativa per a les entitats del municipi que organitzen activitats al carrer per explicar el nou procediment per demanar l’autorització d’actes populars. 

Al voltant d’una dotzena d’entitats hi van assistir a la sessió realitzada dimarts al vespre al Saló de Plens on l'alcalde, Jordi Parent, i la regidora de Participació Ciutadana, Emma Duran, van donar la benvinguda.

La cap del Departament de Participació Ciutadana, Montse Muñoz, va explicar que “aquest és un nou procediment per sol·licitar autorització per a actes populars a la via pública i de cessió de material. L’objectiu és agilitzar el procés i que sigui més entenedor per a les entitats. Per aquest motiu també s’ha elaborat una guia que explica amb detall tot el que es necessita per organitzar un acte en concret, quina és la normativa, i també recomanacions”

La petició d’autorització s’ha de fer amb un mes d’antelació i es demana que, abans de sol·licitar l'autorització, es revisi la Guia per organitzar un acte a la via pública. 

En tots els casos s'ha d'aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud d'autorització d'actes a la via pública
 • Sol·licitud cessió de material, si és el cas

Segons sigui l'activitat caldrà aportar també:

 • Plànol de l'activitat (fixa) 
 • Memòria complementària explicativa de l'activitat
 • Certificat d'homologació dels inflables i/o similars
 • Certificacions de casetes/foodtrucks o similars
 • Autorització/comunicació de foc a la Delegació del Govern i/o Generalitat
 • Detall del material pirotècnic indicant el nombre total de kg
 • Certificat de l'empresa subministradora del material pirotècnic
 • Assegurança de l'empresa subministradora de pirotècnia
 • Llista de manipuladors/es de material pirotècnic
 • Llista de persones amb permís d'armes
 • Assegurança de les colles participants en correfocs
 • Assegurança de persones amb permís d'armes
 • Pla d'autoprotecció / d'emergències
 • Altres

Si es necessita també un equipament cal aportar:

 • Sol·licitud de cessió temporal d'equipaments i el seu material

Tota la documentació s'ha de tramitar telemàticament a través del catàleg de tràmits/participació ciutadana.