01/06/22

La ciutadania ja pot fer el pagament de diferents serveis i tràmits a través del web municipal

A partir d’avui es podran fer de cap a fi tràmits com ara obtenir l’abonament per a la piscina municipal d’estiu o sol·licitar llicències d’obres, ja que s'ha incorporat a la tramitació el poder fer l'autoliquidació del pagament corresponent.

Image
Treballadora davant del ordinador

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha fet un nou pas en el procés d’implantació de l’administració electrònica que va engegar fa uns anys, millorant substancialment el sistema per a què la ciutadania pugui fer tràmits en línia des de qualsevol dispositiu, sense necessitat de desplaçar-se a l’Ajuntament. A partir d’avui es poden fer de cap a fi tràmits com ara obtenir l’abonament per a la piscina municipal d’estiu, sol·licitar llicències d’obres o demanar l’ocupació temporal de la via pública amb taules i cadires. Si fins ara ja es podia fer la sol·licitud a través de la Seu electrònica de la pàgina web municipal però calia anar a l'Ajuntament per obtenir el full de liquidació de la taxa o preu públic corresponent, a partir d’avui es pot fer el tràmit sencer, ja que s’hi ha incorporat l’accés a la plataforma que genera de forma telemàtica una autoliquidació, i per tant el pagament, d’aquests conceptes.

Actualment es poden fer en línia la majoria de tràmits municipals, a través de l’apartat “Tràmits” de la Seu Electrònica del web municipal (www.olesademontserrat.cat). D’aquests tràmits, i en una primera fase de la implantació del sistema d’autoliquidació, se’n podran fer de cap a fi, pagament inclòs, els següents:

 • Servei d’Esports: 
  • Cursos, tallers i activitats esportives de 6, 12 i 18 sessions.
  • Cursets de natació per a grups educatius i cursets escolars en horari lectiu.
  • Serveis de la piscina municipal d’estiu: abonaments de mitja temporada i de temporada sencera.
 • Llicències o comunicacions prèvies d’obres:
  • Llicències i pròrrogues d’obres majors
  • Llicències canvi usos edificis
  • Comunicació prèvia primera ocupación
  • Llicència de parcel·lació i/o divisió horitzontal
  • Obres menors
  • Comunicacions prèvies d’obres
  • Llicències i pròrrogues de llicències d’obres enderrocament
  • Comunicacions prèvies obres arranjament façanes
 • Certificacions i informes
 • Altres llicències o procediments de serveis d’urbanisme:
  • Instal·lació rètols o grues-torre
  • Llicències canvis d’ús sense execució obres.
  • Expedients de disciplina urbanística
  • Expedients de declaració de runes
 • Llicències o comunicacions prèvies d’activitats:
  • Llicències ambientals
  • Llicència obertura Establiments
  • Comunicació ambiental
  • Informe bombers
  • Comunicació activitats caràcter extraordinari
  • Comunicació establiments efímers
  • Declaració responsable
  • Modificacions
  • Canvi titularitat de títol habilitant
 • Taxa drets examen
 • Ocupació via pública amb taules i cadires
 • Expedició de documents:
  • Informe administratiu de circulació
  • Informe d’estrangeria

Com es poden fer els tràmits a través de la Seu electrònica?

Per saber quins passos s'han de seguir per fer els tràmits amb el pagament inclòs, podeu visualitzar el següent vídeo tutorial.

 

Es indispensable disposar de signatura electrònica

Per poder fer els tràmits en línia des del web municipal és indispensable disposar de certificat de signatura electrònica. La identificació digital és necessària per fer tràmits online ja que sense la signatura electrònica, els tràmits telemàtics no tenen validesa, perquè la xarxa no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les dades.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Olesa és entitat de registre del certificat IDCAT i qualsevol persona  pot demanar-lo per tal de garantir la seva identitat a internet i poder operar amb diferents administracions, assegurant la integritat de les dades que s’envien, així com la seva confidencialitat. En el cas de no disposar d’IDCAT, quan s’accedeixi a la plataforma de Tràmits del web municipal es podrà optar per sol·licitar en aquell mateix moment l’IdCAT Mòbil.

Per completar tot el tràmit, la ciutadania s’haurà d’identificar dos cops: primer per accedir a la plataforma que genera l’autoliquidació del pagament i després per accedir al tràmit en línia a través del web municipal. En una segona fase s’ampliarà el nombre de tràmits en els quals també es podrà fer l’autoliquidació de l’impost o taxa. A més, en aquesta segona fase no caldrà identificar-se dos cops amb signatura digital.