14/02/24

La caravana d'innovació digital arriba a Olesa de Montserrat

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha explicat el projecte "Simplificació i digitalització d'expedients de prestacions socials". La caravana d'innovació digital la recollirà en un web amb bones pràctiques de les administracions locals en serveis digitals.

Image
Caravana d'innovació digital de la Diputació de Barcelona a Olesa de Montserrat.

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat rep el distintiu atorgat per la Caravana Digital.

La caravana d'innovació digital de la Diputació de Barcelona ha arribat aquest matí a Olesa de Montserrat. La sessió ha començat a les 11 h a la sala de sessions de l'Ajuntament d'Olesa i amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte "Simplificació i digitalització d'expedients de prestacions socials"

L'encarregada de dinamitzar la sessió ha estat Meritxell Vargas, secretària municipal, que com a relatora farà una crònica que es podrà consultar al web de la caravana d'innovació digital perquè ciutadania i la resta d'administracions locals puguin conèixer aquest projecte. Per part de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a la sessió hi han participat la gerent de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Mercè Roquer; la Cap del Departament d’Innovació i Qualitat, Silvia Cocinero i la Cap de Serveis Socials, Margarita Ruiz, acompanyada amb altres professionals del departament. 

La sessió ha començat destacant que la necessitat de digitalitzar aquests expedients de prestacions socials va néixer del Departament de Serveis Socials amb l'objectiu de simplificar el procediment a les persones usuàries i també d'agilitzar la tramitació. Els expedients de prestacions socials van ser els darrers a digitalitzar-se per la seva complexitat i entre 2017 i el setembre de 2022 es van gestionar en un format híbrid (expedient digital i en paper). 

El procés de digitalització i simplificació dels expedients de prestacions socials es va fer en diferents fases, després de crear un grup de treball transversal amb tots els departaments de l'Ajuntament d'Olesa implicats: Innovació i Qualitat, Serveis Socials, Intervenció, Tresoreria, Secretaria i l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Un dels treballs importants del projecte va ser l'elaboració d'un nou reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social que va permetre establir tot el nou procediment administratiu íntegre en digital

El nou reglament es va aprovar el maig de 2022 al ple municipal i l'1 de setembre es va posar en marxa l'expedient digital de prestacions socials. Abans però, durant el procés de treball, es van fer un seguit de proves internes per garantir-ne el bon funcionament i també un procés de formació del gestor d'expedients municipal al cos tècnic del Departament de Serveis Socials. Paral·lelament, el Departament de Serveis Socials va fer una important tasca d'informació i assessorament a les persones usuàries amb els nous procediments. 

Amb el procediment digitalitzat, la ciutadania registra la seva petició d'ajut social a l'OAC i aporta la documentació personal una única vegada i autoritza l'administració a consultar la seva situació econòmica. La documentació arriba ja escanejada al Departament de Serveis Socials que inicia l'expedient corresponent per tal de fer la valoració, la proposta de resolució de la petició i posteriorment els circuits de fiscalització i atorgament. 

La valoració del projecte de tots els agents implicats ha estat molt positiva perquè s'han aconseguit els objectius marcats: simplificar el procediment a les persones usuàries i s'ha pogut agilitzar la tramitació interna. Durant tot el 2023 s'han tramitat un total de 1.374 expedients de prestacions econòmiques de caràcter social.