08/06/21

L'Ajuntament d'Olesa explica al veïnat de Ribes Blaves i Oasis les actuacions urbanístiques del barri

L'Auditori de la Casa de Cultura va acollir dilluns a la tarda l'acte "Urbanisme per barris: Ribes Blaves i Oasis", organitzat conjuntament amb l'associació de veïns. A més d'explicar les afectacions del POUM, la sessió també va servir per atendre les preguntes del veïnat assistent.

Image
Veïnat de Ribes Blaves i Oasis a l'auditori amb l'Alcalde

El cicle de sessions informatives Urbanisme per barris va celebrar la darrera trobada aquest dilluns 7 de juny a l'Auditori de la Casa de Cultura i centrat en Oasis i Ribes Blaves. L'encarregat d'apropar les diferents actuacions urbanístiques previstes va ser l'alcalde i també regidor de planejament urbanístic, Miquel Riera, acompanyat pel cap d'àrea de territori, Josep Contreras. Com a la resta de sessions informatives, Riera va començar explicant que l'objectiu principal de la sessió era "apropar el POUM i els diferents projectes urbanístics i fer-ho per barris, en grups petits, com a conseqüència de la situació sanitària de la pandèmia i la necessitat d'establir aforaments reduïts". Riera va incidir en explicar la utilitat del planejament urbanístic, resumint com ha estat el creixement d’Olesa en els darrers cent anys i explicant la funció del POUM i les decisions urbanístiques més importants pel barri.

L’alcalde i regidor d’Urbanisme va explicar el nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), que té com a gran objectiu solucionar els problemes urbanístics i de planejament, la manca d’equipaments i zones verdes que comporta el actual Pla vigent, el Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) aprovat el 1993, i que ha quedat completament obsolet. Més enllà del planejament, Riera també va parlar d’altres projectes que afecten el municipi com és el Pla Territorial Metropolità, les Zones de Protecció de la zona fluvial del riu Llobregat i del Parc Natural del Montserrat; o el Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera. L’alcalde també va enumerar els projectes de millora al municipi i que tindran incidència també al barri de Sant Bernat, com per exemple el projecte Voltem, que contempla diferents itineraris per fer rutes a peu on es posa en valor indrets del barri.

Concretament sobre Ribes Blaves i Oasis, Josep Contreras va començar explicant que pel que fa a Oasis "el POUM planteja pocs canvis, és sòl urbà consolidat; mentre que a Ribes Blaves sí que hi ha canvis destacats" ja que ara mateix no és sòl urbà i la situació de la urbanització no està regularitzada. Contreras ha dit que l'objectiu del POUM "és d'una vegada per totes aconseguir el desenvolupament de Ribes Blaves, que es converteixi en sòl urbà, amb tots els drets i els deures".  El POUM el que planteja sobre Ribes Blaves és elaborar un Pla especial urbanístic (PEU) a iniciativa de l'Ajuntament el qual reculli totes les infraestructures bàsiques de tota la urbanització amb l'objectiu d'aconseguir endreçar els serveis bàsics (clavegueram, enllumenat, equipaments, etc) que s'aconsegueixin les cessions necessàries i el desenvolupament dels vials. Un cop fet aquest pla especial, l'objectiu seria dividir tota la urbanització en 11 sectors per urbanitzar.    

Sobre qüestions que va plantejar el veïnat, des d'Urbanisme van detallar quines eren les actuacions urbanístiques que es poden fer a Ribes Blaves amb el PGOU del 1993 encara vigent i que es cenyeixen a obres de manteniment, millores d'accessibilitat i obres de reparació. Per tant, el que resta prohïbit són les edificacions noves, ampliacions a les construccions existents, construccions de piscines o segregacions de parcel·les. Josep Contreras, cap de l'àrea de Territori, ha dit que s'està intentant que normativament es puguin fer instal·lacions de plaques fotovoltàiques tot i que ara mateix "i de forma incompresible no està autoritzat". Altres qüestions que es van plantejar estaven relacionades amb la prohibició de fer reparcel·lacions i temes relacionats amb la normativa jurídica a l'hora d'urbanitzar i fer les obres d'urbanització de Ribes Blaves.