18/03/21

L'Ajuntament d'Olesa crea un nou servei d'atenció integral al col·lectiu LGTBIQ+

Ofereix atenció, assessorament, acompanyament i informació confidencial a les persones LGTBIQ+, famílies, entorn, entitats o professionals, i sensibilització per al conjunt de la població treballant per a construir un poble lliure de LGTBI+fòbia

Image
Cartell amb informació del SAI Olesa com el contacte i horari d'atenció

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha posat en marxa un nou servei d’atenció integral (SAI) LGTBI+, que ofereix atenció, assessorament, acompanyament i informació confidencial a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, famílies, entorn, entitats i/o professionals. També pretén impulsar accions de sensibilització a la població per combatre la LGTBIfòbia. De fet, un dels objectius és donar resposta a situacions de discriminació per raó d’orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere.

El departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha incorporat aquest nou servei amb l’objectiu d’oferir un servei d’assessorament, orientació i acompanyament a les persones LGTBI del municipi, les seves famílies i entitats o professionals. Un altre dels objectius és donar resposta a situacions de discriminació per raó d’orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere.

Ara Ribas, responsable del SAI, ha detallat que, per exemple, un dels serveis que s’ofereixen és la gestió del canvi de nom en la targeta sanitària de les persones trans. Quant a les accions de conscienciació, Ara Ribas ha destacat que “cal incidir en l’àmbit educatiu per erradicar les violències”, i per això considera que “el fet que es despleguin cada cops més punts de servei d’atenció integral LGTBI a diferents municipis és un pas endavant”.

Què és el SAI?

El SAI és un servei municipal gratuït que ofereix atenció, assessorament, acompanyament i informació confidencial a les persones LGTBIQ+, famílies, entorn, entitats o professionals, i sensibilització per al conjunt de la població treballant per a construir un poble lliure de LGTBI+fòbia. El servei pretén donar resposta a situacions de discriminació per raó d’orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere.

A qui s’adreça?

A totes les persones que busquin assessorament, acompanyament o informació entorn de les qüestions relatives a les diversitats afectivosexuals i de gènere, ja sigui per motius personals, professionals o formatius.

Què ofereix?

  • Assessorament i acompanyament a persones LGTBI+, familiars i entorn.
  • Assessorament i informació a professionals per a entendre la diversitat afectivosexual i de gènere i/o abordar la discriminació per motius d’orientació afectiva o sexual, identitat o expressió de gènere.
  • Suport i acompanyament per a presentar incidències i denúncies relacionades amb la discriminació per motius d’orientació afectivosexual, identitat i expressió de gènere.
  • Gestió i tramitació del canvi de nom en la targeta sanitària.
  • Suport tècnic i logístic a entitats, grups o col·lectius LGTBI+ d’Olesa i facilitació d’espais de trobada.
  • Informació i divulgació de material per a la sensibilització i contra la LGTBI+fòbia.

Com podeu contactar-hi?

Adreça: c/ Salvador Casas, 3, Olesa de Montserrat.

Telèfon: 93 778 00 50 ext.3500

Correu electrònic: sai@olesademontserrat.cat

Horari d’atenció:

Dimecres de 15-19h