03/12/21

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat aprova el pressupost municipal per al 2022, que ascendeix a 23,5 milions d'euros

El pressupost ascendeix exactament a 23.574.781 €, dels quals 1.469.000 euros es destinaran a inversions. Un any més hi ha una important aposta pels Serveis Socials i el manteniment de la ciutat.

Image
Ple de l'Ajuntament aprovant el pressupost municipal 2022

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat el pressupost municipal per al 2022, que ascendeix a una mica més de 23,5 milions d’euros (exactament 23.574.781 €), dels quals 1.469.000 euros es destinaran a inversions. Des del govern municipal, integrat per Bloc Olesà i Junts per Olesa, s’ha destacat que és un pressupost “basat en una gestió eficient i eficaç, que controla la despesa pública”. En paraules de la regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, l’objectiu del pressupost és que “l’ajuntament sigui una administració ben gestionada i solvent, que es regeix per l’equilibri pressupostari i que millora els serveis municipals i l’atenció a les necessitats de la ciutadania, especialment dels més vulnerables, per seguir transformant la nostra vila en l’espai de qualitat i benestar que totes i tos volem”. El pressupost s’ha aprovat amb el vot favorable de l’equip de govern del Bloc Olesà i Junts per Olesa, així com d’ERC; l’abstenció de PSC i la CUP i el vot contrari de Ciutadans.

El pressupost d’ingressos, i per tant el de despeses, s’ha incrementat en un 3,25% respecte l’anterior, prop de 750.000 €, “gràcies a l’actualització de les ordenances fiscals per al 2022 i a la previsió d’augment en un 11% de la participació en els ingressos de l’estat”, segons va explicar Lourdes Vallès durant el Ple.  Lourdes Vallès també va explicar que havia estat difícil fer la previsió d’ingressos en concepte de plusvàlua, arran la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre la recaptació d’aquest tribut. Per aquesta raó, va dir, “s’ha fet una estimació prudent”.

Aquesta és la previsió d’ingressos detallada de l’Ajuntament d’Olesa per al 2022.

Pel que fa a la despesa, la partida més important, amb 10,2 milions d’euros, és la destinada a despesa corrent en béns i serveis (capítol 2), que inclou despeses en subministraments, serveis o contractes. La segona és la de Personal (capítol 1), d’una mica més de 9 milions d’euros, i que inclou la pujada salarial del 2% prevista als propers Pressupostos Generals de l’Estat.

Un altre dels capítols de despesa que pateix un increment important és el de transferències corrents (capítol 4), és a dir, les subvencions a entitats o aportacions a administracions o empreses privades. L’increment, segons va destacar la regidora d’Hisenda, és del 12’3 %, per haver dotat amb més diners les subvencions a entitats i també per tirar endavant una important millora en el servei de bus urbà i el servei de teleassistència (que abans es pagava a través del capítol 2).

Aquesta és la previsió de despeses detallada de l’Ajuntament d’Olesa per al 2022.

 

Quant a les inversions, la partida s’ha incrementat un 6’91% i és d’1.469.000 euros, que es finançaran mitjançant un crèdit. Precisament, Lourdes Vallès va destacar que la Regidoria d’Hisenda té previst amortitzar, durant el 2022, 1’4 milions d’euros del total de deute que té concertat l’Ajuntament.

Feta la introducció general del pressupost municipal per al 2022, els regidors i regidores de l’equip de govern van exposar les principals línies del pressupost de cada àrea.

Una de les que té més inversió és la de Serveis Socials. Segons va destacar el regidor de Benestar Social, Jordi Martínez, “això és una declaració d’intencions de la importància que donem a aquest departament”, dotat amb 1,5 milions d’euros. Pràcticament el 50% d’aquesta dotació està destinada al Servei d’Assistència Domiciliària (SAD) “que és la cinquena partida més elevada del pressupost”. La resta es destina a serveis com el Centre Obert, el de teleassistència, el Cabalbaix, el de teràpia familiar, el Taller Ocupacional de Can Comellas, subvencions a entitats del Tercer Sector i ajuts socials directes (amb 250.000 € de dotació). 

Jordi Martínez també va detallar l’increment de la dotació en Seguretat Ciutadana i Mobilitat, un increment que destinarà 146.000 € a la millora del servei de bus urbà.

Una de les àrees que també veu incrementar la dotació és la d’Esports, que destinarà 261.000 € a equipar amb nova maquinària i aparells el futur gimnàs i sala d’activitats que hi haurà a l’edifici de la piscina coberta un cop s’enllesteixin les obres que s’estan executant actualment, segons va explicar el regidor d’Esports, Domènec Paloma.

En Cultura, el regidor Xavier Rota va explicar que hi ha un increment de 10.000 € a causa de les noves activitats culturals “sobretot per a l’equipament de Cal Puigjaner” i per destinar més diners a  l’Arxiu Històric. En Joventut, també va explicar rota, s’incrementen en 6.000 € les subvencions per a propostes d’entitats.

Per la seva banda, el regidor de Festes, TIC i Mitjans de Comunicació, Jordi López, va dir que les dotacions d’aquests departaments es mantenen similars respecte a anys anteriors, si bé s’ha previst un increment al de Festes per la recuperació d’activitats festives que no es van poder fer a causa de la pandèmia.

La regidora Ada Agut i Domènech va destacar que, en l’àrea de Salut Pública, s’incrementa la dotació del departament per acabar d’implementar el projecte Voltem Olesa. En Participació Ciutadana, va dir, “es continuarà treballant en potenciar i difondre els processos participatius”, i s’incrementa la dotació en Diversitat i Cooperació, ja que “s’han donat entitat pròpia al departament” i es potencia el Servei de benvinguda (SAFI). Finalment, va explicar Agut, al Departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ es potencia el Servei Integral d’Atenció a les Dones (SIAD), s’estabilitza el Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ (SAI), i s’incrementa la partida per a accions de prevenció als centres educatius.

El regidor de Promoció Econòmica, Dídac Solà, va remarcar que un dels objectius de la seva regidoria és “la reactivació econòmica”, i va anunciar més dotació per a les àrees de comerç (per destinar al mercat Municipal), formació (per incrementar el nombre de cursos), i Indústria (per impulsar Olesa Industrial).

De Medi Ambient i Espai Públic, el regidor Ivan Carreira va recordar que les seves regidories tenen una gran despesa lligada a alguns dels contractes més importants de l’ajuntament, com és el de recollida d’escombraries i neteja viària i el de neteja d’edificis municipals. De Medi Ambient va destacar un increment en la dotació per, entre d’altres, comprar nova maquinària i vehicles, i impulsar campanyes de civisme i tallers mediambientals.

 

Finalment, l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, va ser l’encarregat de detallar les inversions previstes per al 2022, i que va dividir en dos blocs: manteniment de la ciutat i renovació d’equips i eines.

En l’àmbit urbanístic, la partida més important, amb 538.000 €, està destinada a la millora de l’accés sud d’Olesa per la C-55. També es destinen diners a la millora de l’espai de lleure de l’Areny del Molí; la millora de l’espai de l’antiga escola sant Bernat (enderroc de l’antic mòdul d’infantil i millora de l’entorn); l’inici del projecte de zona verda a l’Eixample (a la cantonada entre els carrers d’Alfons Sala i de Metge Carreras); i la creació d’itineraris d’ombra amb nou arbrat “per adaptar la ciutat al canvi climàtic”, va explicar l’alcalde.

Quant al manteniment de la ciutat també destaquen 436.000 € per a adaptat passos de vianants, millores en parc i jocs infantils, en l’enllumenat de Les Planes, manteniment de façanes i nova maquinària de clima a la biblioteca. Altres inversions destacades són la reposició de la gespa del camp de futbol (183.500 €), el projecte Voltem Olesa (109.500 €), i prop de 80.000 € en equips informàtics i aplicacions per a l’ajuntament i la renovació de maquinari de l’emissora municipal.

 

Un cop l’equip de govern va finalitzar l’exposició del pressupost municipal 2022, va començar el debat amb la resta de formacions.

El regidor de la CUP, Marc Serradó, va tornar a reclamar més detall en les partides per poder treballar millor el pressupost, sobretot les partides que tenen com a concepte “Treballs i estudis tècnics” o “treballs realitzats per altres empreses”. Serradó i el seu company de grup, Miquel Barreres, va demanar l’aclariment d’algunes partides i va lamentar que la d’Habitatge es mantingui en 50.000 euros, ja que “és un pressupost molt baix”. Des de la CUP Olesa també es va reclamar una millor execució del pressupost, tot destacant que hi ha inversions previstes per al 2021 “que encara no s’han fet”.

Des de Ciutadans, el regidor Carlos Navia va definir el pressupost per al 2022 de “molt continuïsta” malgrat que, va afirmar, “des de l’oposició s’han plantejat idees”. Navia es va queixar del recent increment aprovat per a les ordenances fiscals del 2022, sobretot perquè “la renda per càpita de les famílies d’Olesa és baixa”, i va dir que, al seu parer, el govern municipal no hi aboca esforços per buscar altres alternatives ni té en compte quina és la capacitat econòmica mitjana de les famílies d’Olesa. El regidor de Ciutadans també va qüestionar una partida de 24.000 € per a nou departament de Protecció Civil.

El regidor d’ERC Jordi Parent, per la seva banda, va destacar que l’equip de govern havia demostrat “voluntat de consens” tot i que també apuntava que aquesta voluntat s’hauria d’haver traslladat a fer “més comprensibles” els pressupostos a l’oposició, sobretot a l’hora d’incloure més informació sobre determinades partides. Durant la seva intervenció, Parent es va mostrar a favor de la partida destinada a Serveis Socials i també de les inversions previstes. Malgrat això, va dir que hi trobava a faltar projectes relacionats amb energies renovables. Com la CUP, Parent també va reclamar que l’oposició rebés la informació més detallada, així com una millor execució del pressupost.

Des del PSC, la regidora Lourdes Garcia va criticar que el pressupost estava “ple de partides etiquetades genèricament coma treballs tècnics dels quals no tenim tota la informació”. El regidor socialista Carlos Fernández també va destacar que hi trobava a faltar més pes a la reactivació econòmica del municipi i va titllar el pressupost de “molt conservador”. A més, va dir que censuraven tota l’àrea de Turisme perquè “no hi ha projecte ni cap idea, i hauria de ser pal de paller”. Carlos Fernández també va trobar a faltar una explicació general de la línia del pressupost, sobretot en algunes àrees com Cultura o Festes. I pel que fa a les inversions, va dir que trobava a faltar obres tant importants com una nova fase de remodelació de l’avinguda de Francesc Macià o la reclamada rotonda del carrer de Pintor Fortuny.

Sobre aquest reclam, l’alcalde Miquel Riera va dir que eren projectes efectivament molt importants que segurament es podrien prioritzar en el repartiment del romanent de 2021. Riera també va contestar que les partides amb nom “treballs fets per altres empreses” es refereixen a multitud de contractes de tots els departaments i que, en el cas d’Urbanisme, és una partida que serveix per afrontar projectes menors, direccions d’obres i també la continuïtat dels treballs al Cementiri Vell. La resta de regidors i regidores de l’equip de govern també van aclarir diferents dubtes sobre algunes partides formulades pels grups de l’oposició.

Ja el torn de portaveus per a l’explicació de vot, el regidor de la CUP, Marc Serradó, va avançar que s’hi abstindrien perquè “no són els pressupostos de la CUP ni hem participat en l’elaboració la negociació”, malgrat que va dir també que “validem bona part de la despesa i de les inversions”.

Des de Ciutadans, José María Paniello va anunciar el vot negatiu del seu grup perquè “el model de pressupost del Bloc olesa és continuista. Nosaltres canviaríem el rumb”. Paniello també va dir que l’equip de govern “no ens va ni citar a parlar del pressupost”.

Per contra, des d’ERC es va destacar la predisposició de l’equip de govern a negociar i consensuar els pressupostos. El regidor Jordi Parent va destacar que ERC comparteix “el rerefons polític del projecte i  gran part de les inversions. De fet, hi ha demandes d’ERC que s’hi ha incorporat”.  Per tot plegat, van anunciar que hi votarien a favor.

El portaveu del PSC, Fernando Vicente, es va limitar a dir que el seu grup s’hi abstindria.

Des de l’equip de govern, el regidor del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va agrair el vot favorable d’ERC i també les abstencions del la CUP i el PSC. Ara bé, va criticar Ciutadans, de qui va dir que “pensava que ens portarien la seva fórmula màgica per baixa impostos i incrementar la despesa”.

Finalment, el pressupost de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per al 2022 es va aprovar al Ple amb els vots a favor de Bloc Olesà, Junts per Olesa i ERC; les abstencions del PSC i la CUP, i el vot en contra de Ciutadans.

Documents relacionats