17/02/21

Durant el 2020 l'OAC va fer 15.500 atencions presencials, 31.000 telefòniques i va gestionar 15.000 tràmits telemàtics

El sistema de cita prèvia de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) d’Olesa ha possibilitat una important reducció del temps màxim d’espera al servei, que a finals de 2020 es va situar en vuit minuts.

Image
Departament de l'OAC

El sistema de cita prèvia de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) d’Olesa ha possibilitat una important reducció del temps màxim d’espera al servei, que a finals de 2020 es va situar en vuit minuts. Actualment, la cita prèvia és imprescindible per poder ser atès presencialment a l’OAC, arran les mesures de seguretat i d’higiene decretades a causa de la pandèmia de la covid-19 i sobretot, per evitar aglomeracions a la sala d’espera. A causa de la pandèmia, l’OAC també ha incrementat l’atenció telefònica i telemàtica, que ha crescut de forma proporcional a la baixada produïda en l’atenció presencial. 

Amb l’esclat de la pandèmia de la covid-19 i els confinaments domiciliaris que es van decretar, l’atenció presencial a l’OAC de l’Ajuntament d’Olesa es va reduir un 32% respecte del 2019. Pel que fa a xifres absolutes, si el 2019 es van comptabilitzar unes 22.700 atencions a l’OAC, el 2020 se’n van fer prop de 15.500. Aquesta reducció d’atenció presencial s’ha canalitzat cap a altres mitjans, com el telèfon o la tramitació online, que s’ha incrementat de forma considerable. Pel que fa a l’atenció telefònica, el 2019 es van atendre unes 29.000 trucades, mentre que el 2020 es van superar les 31.000. Quant a la tramitació electrònica, s’han passat de poc més d’11.000 als 15.000 tràmits atesos.

La cita prèvia és un projecte que va començar-se a treballar durant el 2019 i que es va implementar el febrer de 2020. Segons Llusà, “el principal objectiu, que era reduir el temps d’espera s’ha assolit, ja que el 2020 el temps d’espera màxim ha estat de 8 minuts. Abans de la cita prèvia, on tothom s’hi podia adreçar a l’OAC i fer cua, s’havien produït fins i tot temps d’espera que arribaven a la mitja hora”. Pel que fa a l’atenció, es manté en un temps màxim d’11 minuts.

A l’OAC es poden fer tots els tràmits relacionats amb el departament d’Esports, cens d’animal de companyia, el padró i registre d’entrada de documents i obtenir el certificat digital idCat, entre d’altres. Un altre dels tràmits que es poden fer a l’OAC és la presentació de documentació per a altres administracions (finestreta única), per tal que des d’aquesta seu es faci l’enviament a l’administració pertinent, com ara la Generalitat, Hisenda o la Seguretat Social. Des de l’esclat de la pandèmia aquest servei ha tingut una demanda important, segons Llusà, “sobretot pel fet que l’atenció presencial s’hagi vist reduïda i que hi hagi administracions amb molts dies d’espera per aconseguir cita prèvia”. 

Un dels aspectes destacats de l’atenció presencial a l’OAC és que les persones usuàries no han d’omplir cap formulari o instància per fer el seu tràmit, ja que és el personal de l’OAC qui fa tota la tramitació. L’usuari només ho ha de validar a través d’unes tauletes que registren la signatura biomètrica.

Quant als tràmits amb l’Ajuntament d’Olesa, a banda de fer-los presencialment a través de l’OAC, la majoria també es poden fer en línia, a través del web municipal. Per fer-los cal tenir signatura electrònica, ja sigui IdCAT (que també es pot tramitar a través de l’OAC) o IdCAT Mòbil. Alhora, per ajudar la ciutadania a fer aquests tràmits de manera telemàtica, l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va posar en marxa des del febrer de 2019 el servei d’assistència telefònica OAC 360º, un servei totalment gratuït.

L’OAC fa atenció presencial de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h i els dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h (és previst ampliar l'horari de tardes properament). Les visites concertades s’ofereixen dins d’aquestes franges horàries. Pel que fa a l’atenció telefònica, aquesta es fa de forma ininterrompuda de 8.00 a 20.00 h. Els tràmits en línia es poden fer les 24 hores del dia a través de la Seu electrònica del web municipal.

Consultes al departament d’Urbanisme

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha posat a disposició de la ciutadania un formulari de contacte al web municipal per fer consultes al departament d'Urbanisme. A través d'aquesta via només es poden presentar consultes, però no es poden iniciar tràmits, que s’han de fer a través de l’OAC o la Seu electrònica del web municipal.

COPAl formulari del web municipal es poden escollir diferents opcions de destinatari al departament d’Urbanisme en funció del tipus de consulta que es vulgui fer:

  • Consultes sobre tràmits de LLICÈNCIES: Per fer consultes sobre tramitació d'expedients de llicències i comunicacions d'obra.
  • Consultes sobre OBRES i NORMATIVA: Per fer consultes prèvies a possibles tramitacions d'obra i de la normativa urbanística municipal. Per exemple, si voleu fer algun tipus d'obra i voleu saber quina normativa afecta la finca.
  • Consultes sobre ACTIVITATS: Consultes sobre tramitacions prèvies i posteriors a comunicacions d'activitat. Per exemple, què es necessita per a l'obertura d'un negoci, o si voleu ampliar la terrassa d'un bar o restaurant.
  • Consultes sobre DISCIPLINA URBANÍSTICA: Per presentar queixes o suggeriments.