Protecció de la salut

Protecció de la salut

La protecció de la salut engloba el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics presents al medi.

Contacte:

salutpublica@olesademontserrat.cat

Telèfon 93 778 00 50 ext. 4032

Sanitat ambiental

Plagues: control integrat de plagues a la via pública urbana, els edificis i equipaments municipals i solars municipals. Podeu visitar la pàgina web del Servei de Control de mosquits del Baix Llobregat amb informació sobre el control del mosquit tigre

Aus urbanes:  control de la població de coloms mitjançant dispensadors de pinso anticonceptiu a diverses zones del municipi. Consulteu el mapa d'ubicació dels dispensadors. 

Legionel·la: prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions que requereixen aigua per al seu funcionament.

Aigües de consum: control sanitari de les aigües de consum.

Gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als habitatges

Establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing: autorització i control sanitari dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.

Sorrals de joc infantil: control de la salubritat dels sorrals de joc infantil municipals.

 

Per comunicar incidències sobre plagues podeu utilitzar l'aplicació Línia Verda.

Logo Línia Verda

Seguretat alimentària

  • Inspecció d’establiments minoristes d’alimentació, d’activitats de producció agroalimentària local i de transport urbà d'aliments per verificar que es compleix la legislació sobre seguretat alimentària.
  • Registre i cens d’establiments alimentaris minoristes i elaboració del mapa de risc.
  • Assessorament i formacions en seguretat alimentària adreçades a la població del municipi i als professionals dels establiments minoristes d’alimentació.

ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària)

GUIA PER A LA MANIPULACCIÓ D'ALIMENTS EN ESDEVENIMENTS TEMPORALS

Resum condicions establiments no sedentaris en fires i altres esdeveniments temporals

Resum condicions sanitàries per a la manipulació d'aliments en esdeveniments temporals