08/05/23

Venda d'un solar municipal destinat a ús residencial a la zona del carrer Indústria

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha posat a la venda un nou solar municipal destinat a ús residencial unifamiliar a la zona del carrer Indústria. 

Es tracta de la parcel·la número 13 i té una superfície de 123,11 metres quadrats. Concretament està ubicada al carrer de Maria Pardinilla, número 16. Disposa de 6 metres de façana i es pot edificar fins a 14 metres de profunditat màxima. Permet la construcció d’un habitatge unifamiliar agrupat en planta baixa més dues plantes pis que correspondrien a 252 metres quadrats edificables. La parcel·la també disposa de plaça d’aparcament.  El pressupost de licitació és de  60.137,00 € més IVA.

L’adjudicació del solar es fa a través d’un procés de licitació amb un preu inicial fixat en base a un estudi tècnic i s’adjudicarà a qui faci la proposta més avantatjosa per a l’Ajuntament d’Olesa des del punt de vista econòmic. El termini de presentació d’ofertes acaba el 3 de juliol a les 14 h.

El número de referència cadastral és el 6902617DG0060S0001YJ