05/06/24

Ajuts per afavorir l’autoocupació de joves

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat ha obert una nova convocatòria del programa d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves, amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria i reduir l'atur juvenil. Aquesta iniciativa, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus, disposa d’un pressupost total de 13 milions d’euros i ofereix un ajut de 15.876 euros per persona sol·licitant.

Els requisits per accedir a aquest ajut són:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de l’activitat com a autònom.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a autònom, com a mínim, el mateix dia de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb un percentatge mínim d'ingressos, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda. Durant aquest període, no es pot estar contractat com a treballador assalariat.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.

Dur a terme amb aprofitament una acció formativa o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.

Podeu sol·licitar l’ajut del 15 de maig a les 9 h fins al 15 de juliol a les 14 h, telemàticament a través dels següents canals:

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu més informació podeu enviar un correu electrònic a treballautonom.treball@gencat.cat, trucar al 012 o posar-vos en contacte amb el Departament de Promoció Econòmica, Servei d'Emprenedoria i Empresa de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.