22/03/24

Convocatòria del Ple ordinari del 26 de març de 2024

Aquesta sessió ordinària del Ple, tindrà lloc el proper 26 de març de 2024 a les 19.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

I - PART RESOLUTIVA

1.1.- Acta sessió Ordinària de data 22 de febrer de 2024. Exp. 2024/001395
1.2.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball. Exp. 2024/001351
1.3.- Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 15.1 taxa per la prestació dels serveis esportius del serveis municipal d'esports Exp.2024/000054 

II - CONTROL DE GOVERN

2.1.- Moció modificada conjunta dels grups municipals Bloc Olesà - CUP Alternativa Municipalista, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Junts per Olesa - Compromís Municipal i del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de suport a la pagesia catalana. Exp. 2024/002288
2.2.- Donar compte de la fusió de l'empresa Interparking Hispania i Interparking Ibérica. Exp.2008/1678
2.3.- Donar compte al Ple de l'Aprovació de la liquidació del Pressupost Ordinari 2023. Exp. 2024/000049
2.4.- Donar Compte Informe 36-2023 Sindicatura de comptes seguiments de les recomanacions dels informes del Compte General de les corporacions locals exercici 2004-2021. Exp. 2024/001251
2.5.- Donar compte de la relació de Decrets del mes de febrer de 2024
2.6.- Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).