20/06/24

Possibles afectacions a la TDT

Degut a l'inici del servei d'una nova línia de telefonia mòbil de nova generació (4G i 5G) en la zona, podien produir-se afectacions en la recepció de televisió digital terrestre (TDT).

Per a solucionar aquestes afectacions i garantir que la posada en servei de les estacions base de telefonia mòbil no afecti la TDT, l'entitat LLEGA700 duu a terme les actuacions tècniques necessàries en les instal·lacions de recepció dels usuaris de TDT i ha disposat d'un web i un telèfon gratuït per atendre possibles incidències:

Fins al 20 de desembre de 2024, aquest servei serà gratuït.

Web: www.llega700.es
Telèfon: 900 833 999

Documents relacionats