20/05/24

Convocatòria del Ple ordinari del 23 de maig de 2024

Aquesta sessió ordinària del Ple, tindrà lloc el proper 23 de maig de 2024 a les 19.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

I - PART RESOLUTIVA

1.1.- Acta sessió Extraordinària de data 16 d'abril de 2024. Exp. 2024/003358.
1.2.- Acta sessió Ordinària de data 25 d'abril de 2024. Exp. 2024/003784.
1.3.- Acta sessió Extraordinària de 14 de maig de 2024. Exp. 2024/004513.
1.4.- Declaració obres especial interès municipal, República Argentina, 5. Exp. 2024/004166.
1.5.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2024. Exp. 2024/004216.
1.6.- Reglament pas a segona activitat. Exp.2024/004197.
1.7.- Modificació ordenança reguladora dels preus públics 14.2. Prestació de serveis de llars d'infants. Exp. 2024/004418.
1.8.- Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera d'Olesa de Montserrat. Exp. 2024/001237.
1.9.- Moció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP) per la creació d'una comissió sobre els fets ocorreguts envers el regidor Jordi Martínez Vallmitjana. Exp. 2024/004526.
1.10.- Moció del grup municipal del Partit Popular en relació a l'ocupació de la via pública per taules i cadires. Exp. 2024/003336.

II - CONTROL DE GOVERN

2.1.- Donar compte informe morositat i PMP 1r trimestre 2024. Exp. 2024/003146.
2.2.- Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost 1r trimestre 2024. Exp. 2024/004316.
2.3.- Donar compte de la relació de Decrets del mes d'abril de 2024.
2.4.- Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).