19/02/24

Convocatòria del Ple ordinari del 22 de febrer de 2024

Aquesta sessió ordinària del Ple, tindrà lloc el proper 22 de febrer de 2024 a les 19.00 h a la sala de plens de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1.1.- Acta sessió Ordinària de data 25 de gener de 2024. Exp. 2024/000564.
1.2.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Centrals. Exp. 2023/005614.
1.3.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa de Serveis a la Persona. Exp. 2023/005615.
1.4.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Espais Públics. Exp. 2023/005618.
1.5.- Modificació de la composició de la Junta de Portaveus. Exp. 2023/005619.
1.6.- Modificació de la composició del Consell Escolar. Exp. 2023/005622.
1.7.- Modificació de la composició de la Comissió Informativa del Codi de Conducta. Exp. 2023/005625.
1.8.- Declaració obres especial interès municipal, Plaça Catalunya número 28-30. Exp. 2024/000760.
1.9.- Declaració obres especial interès municipal, C/ Metge Carrera, 94. Exp. 2024/000761.
1.10.- Modificació de crèdit 09/2024. Crèdit extraordinari. Exp. 2024/001182.
1.11.- Reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2024. Exp. 2024/000821.
1.12.- Sol·licitud a Diputació de Barcelona traspàs tram Ctra. BV-1201 PK 0,390 a 0,590. Exp. 2024/000039.
1.13.- Adhesió al Pacte de les alcaldies pel clima i l'energia com a continuació del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses del 2013. Exp. 2024/000646.
1.14.- Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera d'Olesa de Montserrat. Exp. 2024/001237.
1.15.- Moció modificada conjunta dels grups municipals Olesa Oberta En Comú Podem Confluència i Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés per una fiscalitat municipal progressiva i equitativa. Exp. 2024/001227.

II - CONTROL DE GOVERN

2.1.- Donar compte de la modificació de la composició dels Grups Municipals. Exp. 2023/005626.
2.2.- Donar compte informe morositat i PMP 4rt trimestre 2023. Exp. 2023/002706.
2.3.- Donar compte de l'Estat d'Execució del Pressupost 4t trimestre 2023. Exp. 2023/003763.
2.4.- Donar compte informe de la Sindicatura de Comptes de les corporacions locals exercici 2021. Exp. 2024/000664.
2.5.- Donar compte informe control intern de la Sindicatura de Comptes de les corporacions locals exercici 2019-2021. Exp. 2024/000666.
2.6.- Donar compte de la relació de Decrets del mes de gener de 2024.
2.7.- Precs i preguntes.

El Ple es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa i des d'Olesa Ràdio emissora municipal (90.1 F.M. i www.olesaradio.cat).