15/03/24

Inici fase 3 de l'obra d'intal·lació de fibra òptica al Nucli Antic

Dilluns 18 de març s’iniciarà la fase 3 de l'obra que està instal·lant la fibra òptica en els edificis municipals del Nucli Antic. Això ocasionarà possibles talls de circulació al carrer Ample fins al 28 de març. Aquesta fase comporta el següent:

  • Els talls del carrer es limitaran a quan s’hagin de fer els creuaments de carrer; corresponent al carrer Ample davant de l'edifici municipal de Cal Rapissa. Mentre aquests no es duguin a terme es garantirà la circulació dels veïns i veïnes de manera normal i sempre garantint la seva seguretat.
  • Pel que fa a la càrrega i descàrrega dels comerços, es recomana realitzar-la pel carrer Salvador Casas i sortint pel carrer dels Arbres. Es limitarà l'accés de vehicles més grans que un turisme, com grans furgonetes o camions pel carrer Ample.
  • La recollida de la brossa es realitzarà com s’ha estat fent fins ara.

Quan es produeixin els talls pel creuament:

  • L’accés exclusiu per a veïns i veïnes que viuen al Carrer Ample es realitzarà a través d'aquest i s'intentarà molestar el mínim possible garantint el pas a través de planxes metàl·liques com s'ha estat fent fins ara.

En tot moment es garantirà l’accés de vianants al carrer i les finques. I en cas de què esdevingués una situació d’emergència o excepcional es garantirà en tot moment l’accés en mesura del que sigui possible.