28/02/24

Fase 2 de les obres de fibra òptica al Nucli Antic

Dilluns 4 de març s’iniciarà la fase 2 de possibles talls de circulació de les obres de Fibra òptica que estem duent a terme fins al 18 de març. Aquesta fase comporta el següent:

  • Els talls del carrer es limitaran a quan s’hagin de fer els encreuaments de carrer; corresponent al Carrer Salvador Cases davant de Safarejos i a la plaça de les Fonts a l'altura de l’Escola Povill. Mentre aquests no es duguin a terme es garantirà la circulació dels veïns i veïnes de manera normal i sempre garantint la seva seguretat.
  • Pel que fa a la càrrega i descàrrega dels comerços, es continuarà realitzant a través de carrer dels Arbres que té amplada suficient fins a arribar a plaça de les Fonts on realitzaran el canvi de sentit per a poder sortir pel mateix carrer dels Arbres.

Quan es produeixin els talls pels encreuaments:

  • L’accés exclusiu per a veïns i veïnes que viuen al carrer Coscoll es farà a través d'aquest, que esdevindrà de doble sentit. Es recomana limitar l’accés en mesura del possible. Tan aviat com sigui possible s’habilitarà la sortida per plaça de les Fonts i carrer Salvador Casas.
  • L’accés exclusiu per als veïns i veïnes del carrer Salvador Casas, així com les persones usuàries dels aparcaments situats en aquest, es realitzarà pel mateix carrer, que esdevé de doble sentit.

En tot moment es garantirà l’accés de vianants al carrer i les finques. En cas que esdevingués una situació d’emergència o excepcional es garantirà en tot moment l’accés en mesura del que sigui possible.