06/04/23

L’Ajuntament d’Olesa disposa d’un nou Pla municipal per promoure activament la igualtat efectiva entre dones i homes

El Pla d’Igualtat 2023-2026 actualitza, adapta i millora l’anterior Pla i inclou mesures per ajudar a impulsar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes així com eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.

Image
Punt lila a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay

El Pla d'Igualtat 2023-2026 inclou els objectius i mesures que es volen desenvolupar en els propers anys dins una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes a Olesa, a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia de la situació. Les actuacions s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat i a propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament d’Olesa ha concebut el Pla com una eina de treball transversal. El document incorpora diverses àrees del consistori per tal d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals. 

Les mesures s’agrupen en objectius i eixos i es fixen indicadors per poder fer-ne el seguiment i l'avaluació posterior. La regidora de Gènere, Igualtat i LGTBIQ+, Ada Agut i Domènech, ha explicat que “és una agenda a quatre anys vista, que fixa uns objectius i que explica com s’han d’aconseguir. Parteix d’una diagnosi feta amb grups de participació per saber en quin moment ens trobem i quines necessitats tenim i, amb el Pla d’acció, concreta les actuacions a fer”. Segons la regidora, “l’actual Pla millora l’anterior perquè les actuacions s’ajusten a la realitat municipal, s’adeqüen a les capacitats tècniques i als recursos disponibles”.

Per a l’elaboració del document, el Departament de Gènere, Igualtat i LGTBIQ+ ha seguit diferents fases: l’avaluació del Pla anterior, que va finalitzar al desembre de 2022; una diagnosi participativa de la situació actual al municipi amb una anàlisi quantitativa de documents, plans, ordenances o enquestes relacionats amb la temàtica i una anàlisi qualitativa amb debat de grups tècnics, i entrevistes a col·lectius de dones, representants d’entitats, dones migrades, dones pertanyents a entitats, dones grans, etc. Posteriorment es va elaborar el pla d'acció i finalment el Pla d’Igualtat municipal es va portar a debat i aprovació plenària per unanimitat al Ple de desembre.

Ada Agut i domènech ha destacat que “es va treballar de manera transversal entre tots els departaments de l’Ajuntament. De tots hi ha accions concretes, com per exemple, en temes de violències masclistes es proposen accions de sensibilització per facilitar la participació de la ciutadania i també accions adreçades a col·lectius específics com les dones grans i comunitat educativa". Amb Salut Pública s'ha treballat sobre benestar emocional i hàbits saludables a totes les etapes del cicle vital amb especial atenció a l’àmbit educatiu, gent gran i joves; i també s'han proposat tallers sobre salut sexual i menstrual. En l’àmbit esportiu el Pla inclou accions per garantir que els espais on es desenvolupen activitats siguin igualitaris i respectuosos, entre d’altres moltes accions.

Audio file

El document consta de sis eixos temàtics de treball i cadascun d’ells amb objectius, actuacions i indicadors concrets:

  • Eix 1. Compromís amb la igualtat de gènere. Celebració de jornades commemoratives i formació al personal municipal.
  • Eix 2. Violències masclistes. Serveis del SIAD (atenció i informació a les dones) i el SAI (asessorament i atenció al col·lectiu LGTBIQ+) i accions de prevenció i sensibilització.
  • Eix 3. Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària. Catàleg d’activitats educatives que s’ofereix als centres educatius.
  • Eix 4. Salut, drets sexuals i reproductius. Accions de promoció de la salut de les dones.
  • Eix 5. Treball productiu i reproductiu. Campanyes de sensibilització per fer més visibles les tasques reproductives.
  • Eix 6. Espai públic, mobilitat i participació. Promoció de la participació de les entitats feministes i/o de dones.

Documents relacionats

Document