16/02/22

L'Ajuntament inicia un procés participatiu per definir el futur parc del carrer dels Arbres amb Metge Carrera

L’Ajuntament d’Olesa iniciarà un procés participatiu per definir el futur ús del solar que hi ha a entre els carrers del Metge Carrera cantonada amb carrer dels Arbres (conegut popularment com "Cal Sequis"), al barri de l’Eixample, per destinar-lo com a nou espai de lleure i d'esbarjo per a la ciutadania.

Image
Cantonada Metge Carreres i Carrer dels Arbres

El solar comprès entre els carrers dels Arbres i del Metge Carrera es convertirà en un nou espai públic cèntric, per als veïns i a la ciutadania en general, al barri de l’Eixample, una zona densament poblada i amb manca d’espais verds i de lleure.

El planejament urbanístic que recull el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) contempla la disponibilitat d'espais que queden lliures al municipi, i, concretament al barri de l’Eixample, sobretot al voltant de la Rambla, hi ha una gran densificació de població amb poques places i zones verdes. L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, explica que “amb el nou planejament urbanístic es reserven els espais que queden disponibles dins de la trama urbana, el que encara no estan construïts o que siguin fàcils de transformar en zona verda, i, analitzant totes les opcions, trobem aquest solar, encara no construït, i el més cèntric de tots”.

Per tal de dotar-lo com a espai públic l’Ajuntament d’Olesa ha hagut de fer un llarg procés per fer la compra del terreny als seus propietaris. Un procés molt llarg que va començar a principis de 2019 i que va culminar el passat juny amb la signatura de compra-venda davant de notari.

Un cop que el solar ja és propietat de l’Ajuntament, ara s’iniciarà un procés participatiu per definir quin ús se li donarà i quines característiques tindrà aquest nou espai. L’objectiu és que la ciutadania ho decideixi. L’alcalde explica que “s’ha encarregat a un equip d’arquitectes i d’experts en processos participatius que iniciï el procés per a que la ciutadania decideixi quins usos li vol donar a aquest espai; si vol que sigui zona verda, que tingui espai de jocs, o pistes de bàsquet i futbol...hi ha moltes opcions”.

D’aquesta manera, des de l'Ajuntament d'Olesa en breu es començarà a promoure la participació de la ciutadania a través de les xarxes socials municipals, amb tallers participatius i entrevistes a peu de carrer. Un cop definit les característiques i usos d’aquest nou espai es farà el projecte constructiu, la dotació econòmica i la contractació de les obres.

En els pressupostos d’aquest any es va aprovar una partida de 538.000,00 € per aquest projecte de la zona verda a l’Eixample, a més d’altres actuacions com la millora de l’accés Olesa Sud de la carretera c-55,  millores a l’Areny del Molí o l’enderroc del mòdul d’infantil de l’antiga escola Sant Bernat, entre d’altres.