15/04/24

L'Ajuntament d'Olesa treballa en l'elaboració del nou Pla Local de Joventut 2024-27

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha fet una diagnosi de la situació del col·lectiu per conèixer les seves necessitats i donar-hi resposta amb el nou Pla local de Joventut.

Image
Pla Jove 2024-2027

El Departament de Joventut, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, està elaborant el Pla local de Joventut que serà vigent del 2024 al 2027. Ara ha acabat la fase de diagnosi que ajudarà no només establir noves accions per al benestar dels joves, sinó també avaluar l'eficàcia de les accions dutes a terme en el pla anterior

La regidora de Joventut, Laia Montes, ha destacat la participació en l’elaboració de la diagnosi “Els resultats de la diagnosi s’han extret de diferents sessions participaves amb grups polítics, personal tècnic i joves, que van plantejar les seves principals demandes en diferents temàtiques”. Els eixos on es recullen les propostes son: habitatge; treball, ocupació i emprenedoria; educació; salut; igualtat; cultura, oci i esport inclusiu; i participació i cohesió social.

La regidora ha explicat que arran de la pandèmia moltes de les activitats planificades a l’anterior pla es van haver de readaptar  o no es van poder fer. “La pandèmia va impactar molt en tota la població, i també especialment entre els joves. La majoria de les accions que teníem planificades al Pla local només es van tirar endavant a través de la regidora de Joventut i es van centrar en formació, oci i participació. En el nou Pla les accions seran transversals entre els diferents departaments, perquè així ho requereixen les necessitats del joves. També hem d’afegir nous eixos com la salut mental, drets sexuals i reproductius i qüestions de feminismes i LGTBIQ+”.

Audio file

En habitatge, destaca que els joves van manifestar una gran preocupació per les dificultats d’accés a una vivenda, que 1/3 part dels joves voldrien quedar-se a Olesa però no ho veuen possible per les dificultats d’accés a habitatges a preus assequibles. 

Audio file

Pel que fa a l’eix de treball,ocupació i emprenedoria, en general el jovent d’Olesa està prou format, però demostra un desconeixement dels recursos existents que es donen al departament de Promoció Econòmica de Cal Rapissa o el projecte Transició Escola Treball. 

Pel que fa a l’educació el Jovent en general troba a faltar formació en idiomes i música i demanen preus més assequibles. 

Un altre dels eixos importants és salut. A les reunions realitzades, aquest col·lectiu va mostrar una preocupació per la salut mental dels seus companys i l’ús de substàncies com a via d’escapament. 

Un altre dels temes destacats que va sorgir em matèria de salut és que els joves tenen relacions sexuals i emocionals violentes. “Des del departament creiem que manca formació en responsabilitat afectiva, que hi ha una mala conceptualització dels joves que fan per discursos negacionistes de la violència masclista i molta pressió per la imatge, sobretot a les xarxes socials”, ha destacat la regidora de Joventut.

Audio file

En matèria d’igualtat, els joves van demanar ampliar els Punt Lila  “També es va constatar la manca de coneixement de serveis com el SAI i que cal avançar en educació sexual per actuar contra les violències digitals. Això és un delicte i hi ha una gran manca de consciència. Cal activar més polítiques públiques, fer més pedagogia per a que les víctimes sàpiguen que ho han de denunciar i que tenen al seu abast suport psicològic” ha puntualitzat Montes.

En l’eix de Cultura, Oci i Esport Inclusiu, entre les conclusions destaca que cal millorar l’Espai Jove a l’Escorxador, amb jocs i amb més opcions de tallers i lúdiques. I pel que fa a les entitats, es demana més inversió en espais, ampliació de l’oferta d’oci i lúdica i l’aposta per espais d’autoorganització juvenil, entre d’altres.

El darrer dels eixos tractats és Participació i Cohesió Social. Entre les propostes destaca que l’Escorxador encara no és prou atractiu i que cal fer un pla de diversificació dels equipaments. Les entitats juvenils destaquen que tenen força dificultats per tirar endavant les seves activitats, degut a la manca d’espais adequats. Moltes de les propostes del jovent s’han recollit a la Taula Jove, un òrgan viu amb poder de decisió, que consideren cal potenciar.

La regidora destaca que tots aquests eixos es treballaran de manera transversal. En la fase d’avaluació del Pla es recull crear una comissió transversal, tant pel disseny com pel seguiment.

Audio file

Les propostes que recull el futur Pla són potenciar les possibilitats d’ocupació i emancipació del jovent d’Olesa, la prevenció de trastorns de salut física i mental i la promoció de relacions saludables, i el foment i potenciació d’alternatives d’oci diürn i nocturn coorganitzades per la Taula Jove, entitats juvenils, etc…

Un cop recollides totes les necessitats del col·lectiu el departament de Joventut comença l’elaboració del document amb l’objectiu que sigui realista i respongui a les necessitats reals del col·lectiu.