Festes locals i calendari comercial

Calendari de festes locals 2024:

Les Festes locals del 2024 a Olesa de Montserrat són les següents:

 • 10 de juny (Festes de Santa Oliva).
 • 25 de juny (Festa Major). 

Calendari de festes laborals a Catalunya 2024: 

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2023 les següents: 

 • 1 de gener (Any nou), dilluns.
 • 6 de gener (Reis), dissabte.
 • 29 de març (Divendres Sant), divendres.
 • 1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), dilluns.
 • 1 de maig (Dia del treballador), dimecres.
 • 24 de juny (Sant Joan), dilluns.
 • 15 d’agost (l’Assumpció), dijous.
 • 11 de setembre (Diada de Catalunya), dimecres.
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), dissabte.
 • 1 de novembre (Tots Sants), divendres.
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució), divendres.
 • 25 de desembre (Nadal), dimecres.
 • 26 de desembre (Sant Esteve), dijous

Calendari comercial:

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic l’any 2024, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017), són els següents:

Any 2024

 • 7 de gener
 • 30 de juny
 • 12 d'octubre
 • 1, 8, 15 i 22 i 29 de desembre

Que la Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 24 d´octubre de 2023, adoptà entre d’altres, l’acord  d’aprovar com a dies festius addicionals d’obertura comercial del nostre municipi per a l’any 2024 els dies 23 de juny i 6 de desembre. Aquests dos dies s’han d’afegir als vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic l’any 2024.

 

Calendari de festes laborals a Catalunya 2023: 

Són festes laborals a Catalunya durant l’any 2023 les següents: 

 • 6 de gener (Reis)
 • 7 d'abril (Divendres Sant)
 • 10 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Dia del treballador)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (l’Asumpció)
 • 11 de setembre (Diada de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Nadal)

Calendari comercial:

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic l’any 2023, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017), són els següents:

Any 2023

 • 8 de gener
 • 25 de juny
 • 12 d'octubre
 • 26 de novembre
 • 6, 8, 14 i 24 de desembre

La Junta de Govern Local d’Olesa de Montserrat, en Sessió Ordinària, celebrada el dia 25 d´octubre de 2022, adoptà, entre d’altres, l’acord  d’aprovar com a dies festius addicionals d’obertura comercial del nostre municipi per a l’any 2023 els dies 9 de juny i 31 de desembre. Aquests dos dies s’han d’afegir als vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic l’any 2023.