Canvi climàtic i transició energètica

L'adaptació al canvi climàtic és un procés clau d'actuació a nivell local. Des dels ajuntaments es poden prendre un ampli ventall de mesures que afavoriran la qualitat del medi ambient a curt i a llarg termini.

Diferents departaments col·laboren en aquesta gestió amb actuacions com la gestió sostenible del verd urbà, control i millora de l’enllumenat públic, accions contra la pobresa energètica, la mobilitat sostenible...

Des del Departament de Medi Ambient, concretament, es lideren les accions del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, que és el corrent principal del moviment Europeu que involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta iniciativa renovada defineix els nous compromisos i la visió compartida per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i la transició justa. També, i de forma relacionada, es realitza una gestió energètica municipal dels equipaments públics, perquè cada vegada siguin més autosuficients i eficients energèticament, amb la incorporació d’aparells de monitorització energètica i sistemes d’autoconsum d’energies renovables.

Recentment, s’està treballant en la creació d’una comunitat energètica local. Es tracta doncs d'un mecanisme organitzatiu que permet que diferents actors locals (Ens locals, agents socials i econòmics, ciutadania) participin activament de la transició energètica de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la , o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic. Són un mecanisme clau per avançar cap a una transició energètica més equitativa, sense deixar ningú enrere i que dona oportunitats perquè tothom pugui participar-hi. 
 
Encara no ha estat definida jurídicament i per tant hi ha un ventall ampli de mecanismes que es poden incloure sota aquest paraigües. Actualment des del Govern espanyol s’està treballant per desenvolupar una normativa que les reguli.