05/06/24

Subvenció per al comerç, artesania i moda

Línies i despeses

Aquest programa 5 de la subvenció té diferents àmbits:

  • Àmbit 1. Recuperació dels locals buits: Despeses derivades de la compra, arrendaments o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local. 
  • Àmbit 2. Reforma d’establiments: Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials, de serveis i de parades de mercats municipals sedentaris. 
  • Àmbit 3. Parades de mercats de venda no sedentària: Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris, inclosos els camions-botiga.
  • Àmbit 4. Adequació d’establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals per l’optimització de l’ús de l’aigua: Despeses derivades de l’adaptació dels establiments comercials i de serveis, i parades de mercats municipals, al compliment de les noves normatives que persegueixen optimitzar l’ús de l’aigua en l’actual escenari d’emergència per sequera.

Requisits

Inversió entre 2.000€ i 60.000€. En l’àmbit 4 la inversió mínima ha de ser de 1.000€.

Es podrà presentar una única sol·licitud per aquest programa, o dues sempre que una sigui de l’àmbit 4.

Persona beneficiària

Persones empresàries o societats que compleixin els requisits anteriors. 

Quantia

La subvenció cobreix fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000€. En l’àmbit 4, el màxim és 3.000€.

Termini

El termini per presentar sol·licituds s’ha establert des del 8 de maig de 2024 fins a l’exhauriment de pressupost amb límit màxim 31 de desembre de 2024.

Tota la informació i tràmit a la web corresponent.