Geoportal

Image
Geoportal d'Olesa

És un espai web en el qual es representa informació geogràfica d’interès a través d’un mapa. Les dades geoespacials que s’hi mostren permeten fer una localització ràpida i també fer-hi consultes interactives així com accedir al contingut de la informació sobre els elements representats. 

Es desglossa en diferents blocs i capes temàtiques per accedir ràpidament a la informació de forma intuïtiva. Pots descarregar, compartir i realitzar senzilles edicions sobre la informació d’interès.