Persones integrants de les meses electorals

Les meses electorals es componen d'un president o presidenta i dues persones vocals. La seva designació, juntament amb la dels seus suplents, és competència dels ajuntaments sota supervisió de les juntes electorals i es realitza mitjançant sorteig públic.

El càrrec de president/a i vocal és un deure. El seu incompliment pot comportar una multa o pena de presó.

Per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, el sorteig a Olesa es va fer el 14 de maig, a les 19 h, en sessió plenària. Podeu veure la sessió plenària al canal de YouTube de l'Ajuntament d'Olesa.

ATENCIÓ! Podeu consultar si us ha tocar ser membre de mesa al certificat del Ple del 14 de maig