Autorització d'actes populars a la via pública

Les entitats d’Olesa de Montserrat organitzen al llarg de l’any activitats a la via pública, sovint obertes al conjunt de la ciutadania i que en formen part del calendari ordinari festiu.

Per tal de garantir el correcte desenvolupament, és necessari que les entitats sol·licitin a l’Ajuntament la corresponent autorització, almenys un mes abans de la seva realització.

El departament que atén la sol·licitud i tramita la seva autorització, és aquell de qui l’entitat depèn, ateses les seves finalitats, i d’acord a la distribució que es realitza des del Registre Municipal d’Entitats.