Aire

Qualitat de l'aire

La qualitat de l'aire és un dels aspectes ambientals més importants a tenir en compte a les zones urbanes i industrials. L'aire net és un requisit bàsic per a la salut humana.

La mala qualitat de l'aire pot tenir greus conseqüències per la nostra salut i el medi ambient. La contaminació atmosfèrica pot desencadenar i agreujar malalties respiratòries i cardiovasculars.

La font més important d'emissions és la crema de combustibles pel transport, la generació d'electricitat, la indústria i la calefacció del sector residencial. La principal font d'emissions de partícules i òxids de nitrogen a les ciutats prové del trànsit de vehicles, especialment del trànsit de vehicles dièsel.

Des del Departament de Medi Ambient es controla periòdicament la qualitat de l’aire amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona amb la seva unitat mòbil de vigilància.

Soroll i vibracions

El soroll del trànsit i de les activitats és un dels problemes ambientals més freqüents. Els problemes de soroll  poden afectar significativament la qualitat de vida de les persones.

Amb l’objectiu de regular aquesta problemàtica i adequar la normativa de soroll municipal als últims canvis normatius, a més de tenir en compte les singularitats del municipi, l’any 2014 es va aprovar l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions i el mapa de capacitat acústica del municipi. Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

Ordenança reguladora de sorolls i vibracions.