Acabo d'arribar a Olesa. Què he de fer?

Ajuntament d'Olesa i Parc Municipal

És imprescindible empadronar-se al municipi en el qual es resideix. Aquest tràmit es fa a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) de l'Ajuntament i cal aportar la documentació necessària. 

En el cas que es tinguin menors en edat escolar aquests han d'anar a l'escola. La sol·licitud es fa a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament i cal aportar la documentació necessària.

Caldrà també sol·licitar metge. Per a aquest tràmit adreceu-vos directament al CAP Olesa situat al c/ Lluís Puigjaner, 22. Per ser atès de manera ordinària es requereix disposar de la Targeta Sanitària Individual, en cas de no disposar-ne el CAP us informarà dels tràmits a seguir i també podeu trobar informació a la web de la Generalitat.

Per facilitar el procés d'arribada de les persones migrades a Olesa, l’Ajuntament disposa del SAFI (Servei d’Acollida) on  s’acompanya les persones migrades, reagrupades i retornades en el seu procés d’arribada i inclusió al municipi mitjançant assessorament i cursos de llengua i coneixement de l’entorn per a infants i adults. També es disposa d’assessorament legal en matèria d’estrangeria.

El SAFI és a l'Edifici de la Policia Local (Carrer Amadeu Paltor, 28), a la planta baixa just al costat de la porta d’entrada.