Organigrama funcional de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat s'organitza en 4 àrees des d'on es gestionen els diferents departaments. Cadascuna de les àrees té un cap que treballa conjuntament amb els caps de cada departament. La gerència s'encarrega de la supervisió de la tasca que fan totes les àrees organitzatives del consistori.  Aquest és l'organigrama funcional de l'Ajuntament d'Olesa: 

  • Àrea d'Hisenda: Economia, Intervenció, Tresoreria i Promoció Econòmica.
  • Àrea de Serveis Centrals i Organització: es divideix en dues subàrees: una de Contractació i Patrimoni, Secretaria General i Serveis Jurídics; i una altra, la de Servei d'Organització i Tecnologia, integrada per Atenció Ciutadana (OAC), Innovació i Qualitat, Mitjans de Comunicació, Recursos Humans i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
  • Àrea de Serveis Personals: es divideix en diferents subàrees: Servei de Cultura i Lleure (Arxiu, Patrimoni i Turisme, Biblioteca, Cultura i Festes, Joventut, Esports i Participació Ciutadana); Servei d'Acció Comunitària i Benestar (Benestar Social, Educació i Infància, Escola Municipal de Música, Polítiques de Gènere, Feminisme i LGTBIQ+, Polítiques Migratòries, Antiracisme i Cooperació i Salut Pública); i Servei de Seguretat Ciutadana (Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana).
  • Àrea de Territori i Sostenibilitat:  Planejament i Urbanisme (Gestió i Planejament Urbanístic, Habitatge, i  Llicències, Activitats i Protecció de la Legalitat) i Manteniment de la Ciutat (Energia i Agua, Gestió d'Equipaments, Gestió de l'Espai Públic i Medi Ambient).