22/06/23

Consells per a la Revetlla de Sant Joan

Arriba la revetlla de Sant Joan i la situació actual és de risc alt d'incendi forestal, a causa del llarg episodi de sequera generalitzat que viu tot el territori. 

Davant d’aquesta situació, i amb la incertesa de com anirà evolucionant, cal que entre totes i tots maximitzem la prevenció i la precaució per no lamentar incendis forestals durant la Festa Major. Per aquesta raó cal fer un bon ús del material pirotècnic.

Aquests són els consells i recomanacions per a una revetlla segura:

  • Cal tenir en compte que resta vigent una prohibició especial pel risc en l’ús de pirotècnica a menys de 500 metres de zona forestal. 
  • No llanceu material pirotècnic a la gespa i les bardisses perquè estan molt seques i el foc es pot propagar molt fàcilment. 
  • Feu ús de la pirotècnia en àrees sense vegetació, lluny d’arbres, camps, parcs i jardins i fora de solars urbans amb vegetació seca. 
  • Cal centrar l’ús de la pirotècnia a través de les activitats organitzades per l'Ajuntament i entitats, ja que tenen planificades i establertes les mesures de prevenció.
  • Abans d'utilitzar material pirotècnic, cal informar-se'n del bon ús per evitar accidents que puguin produir lesión o danys a les persones.