23/08/23

Avís per situació de risc per previsió de superació del llindar d'ozó troposfèric

A partir de la informació facilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic a través del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, Protecció Civil que avui hi ha previsió que es pugui superar el llindar d'informació d'ozó troposfèric per sobre dels 180 micrograms per metre cúbic a la zona de qualitat de l'aire.

Els grups que poden ser més sensibles són les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries o cardíaques, les que fan exercici físic a l'aire lliure, especialment a les hores en què els nivells d'ozó són més alts, els infants i la gent gran. 

D'acord amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, com a mesura preventiva cal renunciar a fer esforços corporals a l'aire lliure que no siguin usuals, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període en què els nivells d'ozó són més alts.