27/05/24

Afectacions carrer Anselm Clavé

El dimarts 28 de maig es duran a terme les obres d’arranjament per urgència del ferm d’aglomerat asfàltic al c. Anselm Clavé, al tram comprès entre la cruïlla amb el c. Calvari i la del c. Jacint Verdaguer. 

Les tasques tindran una durada de 7 del matí a 7 del vespre o fins que finalitzin els treballs. En cas de no finalitzar el mateix dia, les tasques de pintura es portaran a terme al dia següent.