30/04/21

Resum del ple ordinari del mes d’abril

La sessió plenària d’aquest mes d’abril va aprovar de manera unànime el Protocol de dol en cas de feminicidi, l’adhesió al Pla Comarcal de Polítiques Feministes o la moció de l’associació CECSCAT per la no discriminació de les persones amb diversitat funcional visual en l’ocupació pública.

Image
Assistents al Ple d'Abril a la Sala de Plens

El Ple ordinari de l’Ajuntament d’Olesa corresponent al mes d'abril ha aprovat moltes propostes de manera unànime, com la declaració obres d’especial d´interès a l’entitat Caritas Parroquial d’Olesa per a obtenir bonificacions en unes  obres de remodelació, l’aprovació del Protocol de dol en cas de feminicidi, l’adhesió al IV Pla Comarcal de Polítiques Feministes, l’aprovació del reglament de l’Arxiu Històric Municipal o la revisió del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic d’Olesa. 

Respecte a les mocions presentades, només es va aprovar la presentada per l’associació de persones amb capacitats diverses-CECSCAT en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb diversitat funcional visual en l’àmbit de l’ocupació pública.

Va exposar la ponència el president de l’entitat, Angel Mas, que va explicar que “les persones amb capacitats diverses tenen problema d’accessibilitat als sistemes informàtics de l’administració pública". La moció recull que en un estat social i democràtic de dret s’ha de garantir la igualtat de totes les persones amb independència de les seves condicions físiques per accedir a l’ocupació pública atenent els principis d’igualtat, mèrit i capacitat "i en l’àmbit català, és especialment greu que un ens públic com el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya incompleix aquesta normativa dels diferents serveis que ofereix, tant els adreçats a la ciutadania com els destinats als treballadors públics" va explicar Mas.

Per aquest motiu, des d’aquesta associació olesana es demana a través d’aquesta moció al Consorci AOC i altres proveïdors de serveis informàtics al sector públic de Catalunya “que s’acabi amb aquesta situació de discriminació envers les persones amb discapacitat visual, i sol·licitar que tots els serveis que s’ofereixen a les administracions públiques catalanes siguin plenament accessibles per a usuaris de lectors i ampliadors de pantalla”, segons el president de l'entitat.

Totes les formacions es van manifestar d’acord amb aquesta proposta. Domènec Paloma, regidor de Junts per Catalunya, va dir “estem totalment d’acord a facilitar eines per a que la gent entri a la funció pública”; al igual que Miquel Barreres, regidor de la CUP, que va argumentar que “l’únic que es demana és que es compleixi un dret que s’ha de tenir ja en el moment d’accedir a la funció pública”.

També es va manifestar en aquesta línia el regidor de Ciutadans, Josep Maria Paniello , “apostem perquè Olesa sigui una població vertaderament inclusiva” va dir.

Per part del Bloc Olesà, el regidor de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Jordi López, va mostrar-se d’acord i va explicar que “l’administració electrònica persegueix millorar la transparència, però malgrat els importants avanços que s’han fet encara no es dona la accessibilitat universal que requereix corresponsabilitat de totes les administracions públiques”.

Des d’ERC també es van mostrar favorables i el regidor Jordi Parent va afegir que “més enllà de les barreres digitals també s’ha de treballar per minimitzar les barreres arquitectòniques”.

Pla de sonorització dels semàfors i petició del 10% dels fons europeus per a entitats locals

A la sessió plenària d’ahir, el grup de Ciutadans també va presentar dues mocions que finalment no es van poder tirar endavant.

C's va presentar una moció per la realització d’un pla de sonorització dels semàfors d’Olesa. “Des del 2011 ha crescut la població a Olesa i els semàfors actuals ja han quedat deficients. Demanem que es prioritzi renovar els semàfors de zones d’accés a col·legis”. Va explicar el regidor d’aquesta formació, Carlos Navia.

Al seu torn, Jordi Martínez, regidor de Mobilitat, va explicar que tots els semàfors del municipi ja estan adaptats per a la gent amb discapacitat visual. “El que es demana ja està i potser seria més convenient treballar en el pla de mobilitat que ofereix una visió més de conjunt” va explicar. En aquesta línia també es van manifestar els regidors de la resta de grups polítics amb representació municipal.

Per aquest motiu, aquesta moció es va acabar retirant finalment amb el compromís de treballar en profunditat el pla de mobilitat a través de les comissions informatives i amb els tècnics de mobilitat.

L'altra moció que va presentar Ciutadans era per reclamar que les entitats locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels fons de recuperació de la Unió Europea. 

Aquest compromís surt de la 23a conferència de Presidents Autonòmics celebrada a l’octubre del 2020 on es contemplava que un 10% dels fons de recuperació de la Unió Europea serien gestionats per les entitats locals destinat a mesures urgents per la modernització de l’administració pública i per a l’execució del pla de recuperació, transformació i resiliència.

El portaveu d’aquesta formació, Josep M. Paniello, va explicar que “la moció és per a que l’Ajuntament insti al Govern Central per a que les administracions locals puguin disposar directament d’aquests fons de recuperació europeus”.

En el torn de regidors, Marc Serradó, de la CUP,  va posar en dubte la finalitat d’aquests fons europeus. “Aquests fons no tenen cost zero, s’han de retornar i és un endeutament, i acaben concentrats ens grans empreses” va dir. I tot i que va afegir que “No són els fons europeus que ens agradaríem tot i que compartim que s’han de gestionar des dels municipis. El que ens sorprèn que la petició vingui de Ciutadans, que sempre aposta per la centralitat i pensem que el que persegueix és fer-se la foto a Madrid i pel desgast polític del govern PSOE-Podemos més que no pas fer-ne una gestió real” Per aquests motius va avançar que s’abstindrien en la votació.

També en aquesta línia es va manifestar el regidor d’ERC, Jordi Parent, “estem d’acord en que els ens locals rebin el 10% dels fons europeus però s’ha de donar al Govern de Catalunya la sobirania per decidir com els hem de gestionar i no ha d’anar de la mà de grans corporacions sinó de les petites i mitjanes empreses”.

També el portaveu del PSC, Fernando Vicente, va dir que “aquesta moció busca la foto política a Madrid. Encara no s’han definit ni les quantitats, ni els mecanismes...per aquest motiu votarem en contra”.

El regidor del Bloc, Didac Solà, va explicar que “des de Madrid es fa la selecció de projectes. No es donen diners a entitats locals sinó que això es fa en el moment que aquestes s’associïn i participin en els projectes”.

També el regidor de JxCat, Domènec Paloma, va argumentar la seva abstenció “perquè no està clar que la Generalitat en pugui disposar i que no vagin a les mateixes grans empreses de sempre”.

Finalment la proposta va ser rebutjada amb l’abstenció d’11 regidors del BO, CUP i JxCat; 6 vots en contra de PSC i ERC; i 3 vots a favor dels tres regidors de Ciutadans que presentava la moció.

Protocol de dol en cas de feminicidi i IV Pla Comarcal de polítiques feministes

A part de la moció presentada per l'entitat CESCCAT, també es van aprovar unànimement dues propostes més en matèria de Génere i Igualtat: el Protocol de dol en cas de feminicidi a l’Ajuntament d’Olesa i l’adhesió al Pla comarcal de polítiques feministes.

L'Ajuntamet d'Olesa va aprovar el protocol de dol en cas de feminicidi, a partir del protocol marc del Consell Comarcal del Baix Llobregat, a proposta de la regidoria de Génere, feminismes i LGTBIQ+ . “Això suposa un pas endavant en la lluita contra la violència masclista, i establir un pla precís i detallat d’actuació en els casos de feminicidi” va explica la regidora de  l’àrea, Ada Agut, que va fer l’exposició de motius i va explicar que “és una guia d’actuació municipal en el cas que es produís un feminicidi, per tenir tots els mecanismes preparats per donar suport a la víctima, a la família i als menors”.

El regidor de la CUP, Miquel Barreras, va dir que aquest protocol és fruït d’anys de lluita feminista i va apuntar que "avui dia moltes de les agressions a dones encara no són considerades feminicidis i que aquesta situació s’havia agreuja amb la pandèmia". Va apuntar que tot i que votarien a favor, “aquest protocol és més reactiu que preventiu. Cal fer més  formació pels treballadors públics i també a les escoles”.

Al seu torn, Olga Vanessa Carrasco, de Ciutadans també va manifestar el vot favorable de la seva formació per aquesta proposta “tot i no estar d’acord en alguna part del redactat, però estem d’acord amb la seva finalitat. Condemnem rotundament qualsevol feminicidi i aquest protocol ajudarà al benestar de les dones”.

Des d’ERC, Mireia Monfort, també va incidir en que s’hauria d’educar més en la prevenció per no haver d’arribar a activar un protocol de dol i va demanar que “també és important que es faci arribar a la ciutadania en general, empres, comerços i entitats”.

Maria Pujol, regidora del PSC, va manifestar la necessitat d’aquest protocol “però falta concreció d’accions. En l’àmbit educatiu, sobretot en l’etapa de l’adolescència, que és on es generen moltes violències masclistes, es donen agressions físiques, emocionals i psicològiques, per no caure en aquests feminicidis” va apuntar.

La segona proposta de la mateixa regidoria de Gènere, feminismes i LGTBIQ+  va ser l’adhesió al Pla Comarcal de Polítiques Feministes que va aprovar la Taula Política del Consell de Dones, el màxim òrgan de decisió del consell de Dones del Baix Llobregat.

Es tracta del IV Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat pel període 2021-25 i que dóna continuïtat als tres anteriors que s’han anat fent des de l’any 2008. Aquest document contempla accions en quatre línies estratègiques: polítiques públiques feministes, violències contra les dones, valors feministes i economia, treball i formació.

La regidora de l’àrea, Ada Agut, va explicar que “aquest protocol complementa el pla d’igualtat propi que ja té l’Ajuntament, que acaba aquest any, i se’n farà un altre. Ens adherim al pla comarcal per unir i coordinar esforços per fer polítiques feministes a nivell local i comarcal”.

Aprovació del Reglament de l’Arxiu Històric Municipal i del text refós de la Revisió del catàleg arquitectònic i Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic d’Olesa

Des de la regidoria de Cultura i Memòria Històrica es va presentar la proposta d’aprovació del nou Reglament de l’Arxiu Històric Municipal. L’Arxiu Històric Municipal és l’òrgan de l’Ajuntament encarregat de garantir una correcta gestió, tractament i custòdia de la documentació que forma part del patrimoni documental d’Olesa. Amb la implantació de l’administració electrònica i en nou marc normatiu de transparència i accés a la informació pública és necessari que l’arxiu municipal disposi d’aquest instrument normatiu per tal de garantir que la documentació segueixi uns criteris adequats per a garantir la seva accessibilitat i la seva conservació.

L’altra proposta va ser la verificació del text refós de la Revisió del catàleg arquitectònic i Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic d’Olesa per incorporar prescripcions tècniques indicades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El catàleg recull prop de 200 elements singulars patrimonials i proposa categoria i nivell de protecció, donar a conèixer a la ciutadania valors patrimonials i paisatgístics.

Ambdues propostes es van aprovar de manera unànime i sense debat.

Un altre dels punts, de caràcter tècnic, que es va aprovar de manera unànime, va ser la Declaració d’obres especial interès municipal a l’entitat Càritas Parroquial Olesa per a que tingui bonificacions en unes obres de reforma dels banys. Tots els regidors van votar a favor, excepte dos del PSC, Fendando Vicente i Lourdes García, que es van abstenir a la votació perquè són membres de l’entitat.

Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes, Marc Serradó, regidor de la CUP, va demanar a l’alcalde que convoqui la comissió de creació d’una empresa públic, prec al que també s’hi van sumar des d’ERC i PSC i que l'alcalde, Miquel Riera, va recollir "amb el compromis de fer-ho l'abans possible" va dir.

Serradó també va preguntar sobre el dispositiu de seguretat per la festivitat de Sant Jordi per la concentració de gent al carrer de Salvador Casas i per la manca de control a la zona de parades del parc municipal que estava restringida i amb gel hidroalcohòlic, però cap vigilància.

Sobre aquest tema Riera va explicar que en tot moment l’Ajuntament s’havia ajustat a les mesures decretades pel Procicat i va demanar que, un cop s’aixequi l’estat d’alarma el 9 de maig, qui té la responsabilitat d'aquestes mesures restrictives dóni instruccions clares de com actuar.

Des d’ERC, Mireia Monfort, va preguntar sobre el problema de la col·locació de la bateria de contenidors al carrer de Colon. A aquest prec s'hi va sumar Fernando Vicente, del PSC.

L’alcalde va explicar que l’informe i l'estudi sobre els contenidors es va facilitar a tots els grups municipals així com a les persones que havien fet la queixa, i que l’objectiu del treball és dotar de noves bateries de contenidors a la zona de la Rambla, molt densament poblada, per poder reduir les bateries de contenidors del carrer de Colon i de Metge Carreras. "Estem treballant la problemàtica des d’un conjunt, no només com un tema puntual del carrer de Colon" va explicar Riera.

Finalment, el regidor socialista ,Fernando Vicente, va preguntar sobre la problemàtica que es dóna a l’espai comprès entre la Biblioteca, l’Escola Municipal de Música i l’Escola Municipal d’Arts i Oficis on es concentra gent consumint alcohol i provocant molèsties.

Riera va explicar que aquest és un tema preocupant que ja s’havia traslladat a les Taules de Salut per al tractament d’addiccions a la comarca i, també, s'havia recuperat la figura dels agents cívics per treballar amb el col·lectiu de joves. També s'estava aplicant l’ordenança en matèria de civisme però que ja hi havia moltes sancions i que aquestes persones eren insolvents.