09/06/21

Olesa commemora el Dia Internacional dels Arxius

Avui, 9 de juny, és el Dia Internacional dels Arxius i l'Ajuntament d'Olesa s'hi suma a aquesta commemoració amb la conferència “Montserrat en imatges” a càrrec de David Blasco i Planesas, que es celebrarà el dia 11 de juny a les 7 de la tarda a l’Auditori de la Casa de Cultura.

Image
Arxiver amb document antic

L’any 2004, en el congrés internacional d’arxius, celebrat a Viena, es va adoptar una resolució unànime de tots els participants per la qual es va demanar a les Nacions Unides la creació d’un Dia Internacional dels Arxius. Així, des de l'any 2008 i coincidint amb el 60è aniversari de la fundació del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA), el 9 de juny de 1948, els arxius de tot el món celebren la seva diada.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius, la setmana del 8 al 11 de juny els arxius catalans obren les seves portes i organitzen de manera simultània nombroses activitats culturals (exposicions, conferències, jornades de portes obertes, etc) per tal de donar a conèixer i promoure els arxius entre la ciutadania. Aquesta és una excel·lent oportunitat per descobrir o aprendre més sobre aquests equipaments culturals de primer ordre i sobre els professionals que hi treballen i tenen cura del patrimoni documental. L’arxiu Històric Municipal s’hi ha sumat amb la conferència “Montserrat en imatges” a càrrec de David Blasco i Planesas, divendres 11 de juny a les 7 de la tarda a l’Auditori de la Casa de Cultura. L'activitat és gratuïta però cal fer reserva prèvia AQUÍ.

A través del Dia Internacional d’Arxius la comunitat professional d’arxivers pretén:

·         Conscienciar la ciutadania sobre la importància dels arxius perquè aquests constitueixen la base dels seus drets i de la seva identitat;

·         Sensibilitzar tant el sector públic com el  privat de la necessitat de preservar els arxius a llarg termini i facilitar l’accés als mateixos;

·         Conscienciar la ciutadania sobre la singularitat dels documents conservats en els arxius;

·         Promoure i millorar la imatge dels arxius a nivell mundial.

Història de l’Arxiu Històric Municipal d'Olesa

Com ha passat en totes les corporacions que tenen uns quants anys o segles de vida, els documents que s’anaven produint al Comú de la Vila no foren recollits i guardats ordenadament en un local fins que les exigències de la vida corporativa ho va demanar. No és fins a l’any 1913 que la documentació, que era dispersa a diversos llocs, és aplegada i dipositada en una habitació construïda especialment per a arxiu.

L’any 1933, l’Ajuntament va adquirir l’edifici de l’antic Hotel Gori per instal·lar-hi les noves dependències municipals. Així, fou remoguda tota la documentació que hi havia a l’antiga cambra i fou dipositada en una dependència del nou edifici, coneguda pel nom d’Arxiu. El nom d’Arxiu Històric es pot considerar que fou fixat pel reverend Lluís Feliu Bargalló (1908-1936), que fou vicari d’Olesa des del gener de 1934 fins al setembre de 1935.

Cap al mes d’abril de 1934, el secretari de l’Ajuntament va intentar classificar aquell munt de papers que hi havia apilats i desordenats a l’habitació Arxiu. En trobar-se amb molts documents en llatí, va demanar a mossèn Lluís que l’ajudés a classificar-los. Mossèn Lluís va dividir aquell mar de documentació en quatre parts principals: Batllia, Arxiu municipal, Arxiu eclesiàstic i Manuals notarials.

Per a la classificació i ordenació va fer servir el sistema francès, consistent a col·locar les obres per matèries ben especificades i dintre d’aquestes seguir l’ordre cronològic. A conseqüència de la distribució de l’Arxiu Municipal en secció històrica (s. XIV-1832) i secció administrativa (d’ençà de 1832), es va fer excepció d’aquells documents que, tot i tenir importància històrica, tenien un caràcter específicament administratiu. En la pràctica sembla que el concepte documentació històrica ve donat exclusivament per la cronologia.

L’Arxiu ha passat, després de 1939, situacions deplorables, a causa de la forta tendència del secretisme dels processos administratius en la postguerra. No ha rebut pràcticament cap mena de tractament arxivístic i ha estat exposat a expurgacions i subtraccions inevitables.

Cap a l’any 1980 es va poder accedir assíduament a l’Arxiu Històric. Des d’aleshores i fins avui dia, el gruix de documentació acumulada en el nostre fons ha anat creixent considerablement any rere any. No tan sols gràcies a l’activitat d’aquest Arxiu, sinó també a les donacions que els diferents particulars ens han cedit. Actualment, des de l’any 2009, l’arxiu està situat al soterrani de la Casa de cultura.

Funcions de l’Arxiu Històric Municipal

L’Arxiu s’encarrega de custodiar i preservar el patrimoni documental de la nostra vila i per altra banda, també és l’òrgan encarregat de dissenyar, implementar i implementar un bon sistema de gestió documental per tal de garantir que des de  l’Ajuntament es creïn un documents integrades, segur, fiables i conservar-los si es necessari.

Les funcions de l’Arxiu són les següents:

·         Gestionar l’arxiu fotogràfic.

·         Descriure els fons d’arxiu per tal de posar a disposició dels usuaris els punts d’accés necessaris als documents.

·         Arxivar els documents als dipòsits per a assegurar la seva preservació al llarg del temps.

·         Preservar els documents d’arxiu amb valor històric.

·         Avaluar i aplicar criteris de disposició als documents.

·         Garantir el dret d’accés als documents, i donar suport a les unitats de gestió a través del préstec intern de documents administratius.

·          Difondre els fons de l’Arxiu Municipal.

·         Participar en actuacions transversals de difusió del patrimoni i història d’Olesa de Montserrat.

Fons de l’Arxiu 

Actualment l’Arxiu Històric Municipal custodia un 1.364 metres lineals de prestatgeria, el que suposa 13.640 capses.

El fons més nombrós seria el fons municipal format per el conjunt de documentació que ha produïda i conservada per l’Ajuntament al llarg del temps en l’exercici de les seves funcions i activitats. Aquest fons conté documentació datada des del segle XIV fins als nostres temps. Una altra fons important seria el fons notarials. Aquest fons estaria format per Documentació notarial complementària i esborranys notarials els originals dels quals es conserven a l’Arxiu Notarial de Terrassa, de 1386 a 1824.

També es conserva els fons documentals que han estat produïts per persones, famílies, empreses i associacions i que en molts casos han esta donades per la fent del poble per tal que es garanteixi la seva conservació pel futur.

També cal destacar els fons fotogràfic que custodiem en l’Arxiu Fotogràfic, que, gràcies a la gran tasca que han fent els voluntaris al llarg dels anys, ha anat augmentat any rere any fins arribar a les més de 27.600 fotos de diferents èpoques i temàtiques.

Una altra documentació important que conserva l’Arxiu Històric Municipal seria la col·lecció de pergamins concretament 96. És dins aquesta col·lecció on trobem el document més antic que és pergamí datat que data de l’any 1314, que parla dels privilegis concedits a la nostra vila per Hug de Cardona, en aquells temps senyor d’Olesa. Però d’entre tots els pergamins conservats en destaca el del privilegi concedit per Pere III el Cerimoniós perquè la vila d’Olesa pugui fer fira el dia de Sant Joan, datat el 9 d’octubre de 1366.

També una altra hemeroteca amb diaris i revistes publicats a Olesa des de 1866 fins avui, a més del recull de la premsa comarcal. A més a més també disposem d’una important col·lecció de cartells i programes d’actes d’activitats que es feien a Olesa i d’altres poblacions pròximes. També disposa d’una biblioteca auxiliar formada per llibres i publicacions que tracten temes relacionats amb la història local i la comarca.

Serveis que ofereix

• Servei de consulta del fons documental i de la biblioteca auxiliar.

• Servei d’informació i documentació.

• Servei de préstec a l’Administració i als particulars.

• Servei de reproducció de documents.

• Visites comentades per a grups o particulars interessats a conèixer el funcionament i els fons de l’Arxiu.