21/04/22

Obert el termini per sol·licitar nous horts municipals a Olesa

Fins al 13 de maig es poden presentar les sol·licituds per a la cessió d’ús de sis nous horts urbans: tres, a Vilapou i tres més, a Sant Bernat. La cessió és gratuïta.

Image
Vista d'un hort preparat per conrear

Ja es poden presentar les sol·licituds per a la cessió d’ús de sis noves parcel·les que l’Ajuntament posa al servei de la ciutadania per a destinar-les a horts urbans: tres són a la zona de Vilapou i tres més, a Sant Bernat (ubicades al pati de l’antiga escola Sant Bernat).

La cessió per a l’ús temporal de les parcel·les es regeix per un reglament que consisteix en l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per a la cessió d’ús dels terrenys per un termini de tres anys. La cessió és gratuïta.

Aquests horts, se sumen a les 38 parcel·les municipals que l'Ajuntament d'Olesa ha adjudicat enguany a la zona de Sant Bernat i Vilapou mitjançant convocatòries en règim de concurrència pública. Concretament hi ha 22 parcel·les al barri de Sant Bernat i 22 més a Vilapou, que s'han fet noves aquest any. 

Aquest any és la tercera vegada que es treuen a concurs. El tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa, Martí Figueras, explica que “a finals del 2021-principis del 2022 es van adjudicar 37 horts de 38 que van sortir a concurs. Els altres 6 es reservaven per algun projecte singular, o per treure en alguna altra modalitat, però finalment no ha sorgit la oportunitat i per això recentment s’ha fet la convocatòria de l’hort que va quedar desert, i ara dels 6 restants. D’aquesta manera tots els 44 horts municipals seran cedits durant 3 anys a veïns del municipi”.

La cessió es regeix per un reglament que estableix les normes per l’adjudicació i ús de les parcel·les, com a mecanisme d’integració social, i que per tant, busca prevaldre la rendibilitat social a l’econòmica. El projecte pretèn donar resposta a la situació social que viuen moltes famílies i també al creixent abandonament de la cultura agrícola local, unint d'aquesta manera una vesant social i una de mediambiental.

Poden ser beneficiàries dels horts municipals, les persones majors de 18 anys empadronades a Olesa amb una antiguitat, com a mínim, d’un any, sempre i quan no estiguin en possessió (el/la sol·licitant, cònjuge, parella de fet o qualsevol altre membre de la unitat familiar) d’una altra parcel·la dels horts municipals o d’una altra parcel·la destinada al cultiu. En el procés d’atorgament es tindrà en compte la situació econòmica, familiar i social de les persones demandants. 

Un cop adjudicades les parcel·les, el reglament d’ús dels horts urbans municipals estableix que s’hi haurà de prioritzar l’agricultura ecològica. Els productes obtinguts no poden ser objecte de lucre en cap cas. El reglament també estableix que l’ús dels horts és exclusivament per al cultiu agrícola d’hortalisses, flors, fruites i la producció de plantes ornamentals i hortícoles.

Les persones interessades han d'entrar al Registre General de l'Ajuntament una instància general amb la documentació acreditativa que s'especifica a l'anunci de la convocatòria.

Documents relacionats