28/04/21

L'Ajuntament s'afegeix a la commemoració del Dia internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

Amb la pandèmia de la Covid-19 ha pres rellevància la modalitat del teletreball. Empreses i treballadors i treballadores han hagut d'adaptar-se a aquesta nova modalitat de treball que enguany centra el lema de la commemoració.

Image
Façana de l'Ajuntament amb un cartell del dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, a través del departament de Salut Pública i el Servei de Prevenció, s'afegeix, un any més, a la campanya de sensibilització per conscienciar de la importància de la prevenció de riscos tant en l'àmbit personal com en el laboral, que es commemora avui, 28 d'abril. En aquesta línia, des de l'Ajuntament s'ha organitzat formació per al personal municipal amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament humà de l’organització i treballar la millora dels processos humans.

El Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, té com a objectius  la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut en l’àmbit laboral, enguany la reflexió que planteja l’Organització Internacional del Treball (OIT) es fa entorn a les estratègies per enfortir els sistemes nacionals de seguretat i salut en el treball amb la finalitat de desenvolupar resiliència per fer front a les crisis, aprofitant l’experiència de la pandèmia de la Covid-19 declarada per la Organització Mundial de la Salut el passat mes de març de 2020.

Enguany amb el lema "Anticipar-se a la crisi, preparar-se i respondre", s'aprofita aquest dia per reflexionar al voltant de les noves modalitats de treball, com la generalització del teletreball, que ofereix moltes oportunitats als treballadors i treballadores, però també planteja riscos potencials per a la seguretat i salut en el treball, en particular riscos psicosocials.

Al començament de la pandèmia hi havia una manca de regulació d’aquesta modalitat de treball, que va fer que les administracions públiques haguessin d’accelerar el procés de redacció i aprovació del marc normatiu a fi de facilitar-ne la implantació, tant en l’empresa privada com en la mateixa Administració. A hores d’ara, ja es disposa d’aquest nou marc.

Des de la Generalitat de Catalunya es fa èmfasi en la idea que la implantació d’aquesta nova modalitat requereix no només de dotació d’equips informàtics, de programari i de la infraestructura necessària perquè tot funcioni, sinó també una planificació, ja que aquesta manera de treballar necessita un model organitzatiu diferent al del treball presencial. És important recordar que el teletreball es basa en un acord voluntari entre les parts, en el qual ha de constar per escrit, el que especifica la norma.