15/10/21

Dilluns arrencaran els treballs d’arranjament i millora del llac del Parc Municipal

L’actuació comportarà el buidatge i la neteja dels fons. Els peixos que hi ha actualment al llac, que es consideren espècie invasora, seran gestionats per una empresa especialitzada i se’ls donarà un nou destí.

Image
Vista del llac del parc municipal

El dilluns 18 d’octubre arrencaran treballs d’arranjament i millora del llac municipal, coincidint amb les tasques periòdiques de neteja del fons per al manteniment i conservació de l’espai. Els treballs començaran amb el buidatge del llac, i mentre estigui buit s’assegurarà l’abastament d’aigua a les diferents espècies vegetals que hi ha a l’espai, per assegurar la seva continuïtat. De fet, aquest procediment es fa en aquesta època de l’any per reduir al màxim el possible impacte que pot rebre la flora del llac.

Alhora, l’Ajuntament d’Olesa ha contactat amb una empresa especialitzada per a la gestió dels peixos que habiten al llac, i que han estat abandonats de manera il·legal en aquest espai, ja que aquesta acció està totalment prohibida.  El tipus de peix que habita al llac és el carpí (Carassius auratus), considerada una espècie exòtica invasora, i que segons la normativa, cal gestionar i evitar que arribi al medi natural, per les conseqüències negatives que això comportaria.

El carpí és una espècie amb un índex de reproducció elevat, i per tant, en un entorn tancat com el llac, augmenta de manera exponencial. Això genera diverses problemàtiques, com la disminució de la qualitat i la pèrdua de salubritat de l’aigua, mortalitats massives indesitjables sobretot a l’estiu, nuclis densos de l’espècie invasora, i pèrdua de diversitat.

De fet, les espècies invasores alteren l’hàbitat i provoquen una degradació de l’entorn que també interfereix o impedeix la cria i la supervivència de les espècies autòctones. A més poden ser vectors de malalties i paràsits procedents de les àrees d’origen, contra les quals les espècies autòctones no estan preparades. Per tots aquests motius es considera necessari retirar els exemplars de carpí presents al llac municipal.

La retirada i gestió dels carpins anirà a càrrec d’una empresa especialitzada, i amb APAECATALUNYA (Protectora d’Animals Exòtics) es donarà una segona vida a aquests peixos, de forma controlada i sense que acabin alliberats al medi natural.

 

Llençar peixos al llac, un acte d'incivisme

Des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olesa es recorda que està prohibit alliberar espècies de fauna exòtica al medi natural pel seu impacte ambiental. La ciutadania ha de ser conscient que introduir peixos al llac municipal, sense control i sense permís, és un acte incívic que, a la llarga, condemna els peixos a la seva captura. Les accions incíviques que pateix el llac, a més, no es limiten només a la introducció de peixos, sinó també d’objectes o brossa que embruten l’aigua i entorpeixen el seu filtratge natural. Això precisament és el que obliga a fer tasques de neteja i manteniment. Col·laborar amb sensibilitzar la ciutadania que s’han d’evitar i combatre aquests actes d’incivisme ajuda més que intentar evitar la gestió inevitable dels peixos, a la qual està obligat l’ajuntament per normativa de la Generalitat.