Provisió de llocs

COBERTURA NO DEFINITIVA DEL LLOC D'INTERVENCIÓ

Resolt
11/12/2023
Tipus de personal
Funcionari de carrera d'habilitació de caràcter nacional
Grup de classificació/titulació
A1
Titulació requerida
Grau o llicenciatura
Informació addicional

L'Ajuntament d’Olesa de Montserrat té la necessitat de cobrir, temporalment, el lloc de treball d’Intervenció, que es troba actualment vacant a la plantilla de personal funcionari, amb caràcter urgent i inajornable, de conformitat amb el que preveu l'article 81.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 

Descripció del lloc de treball:

Nom del lloc:   Intervenció 

Grup d'accés:   A1 

Nivell de CD:   28 

Complement específic anual: 35.834,40€

 

Període de presentació d’instàncies: De l'1 a l'11 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Data de la prova Descripció
Documentació relacionada
Data de publicació Fase Descripció Document
30/11/2023 Convocatòria Anunci cobertura no definitiva plaça vacant Interventor/a Anunci Bases cobertura no definitiva plaça vacant Interventor/a