Activitats i projectes educatius

 

Les activitats i projectes eductius pretenen donar resposta a les necessitats que es detecten entre la infància, l'adolescència i les seves famílies. 

En aquest apartat podeu diferenciar aquelles activitats que es realitzen dins de l'horari lectiu dels centres educatius i aquelles activitats i projectes que es desenvolupen més enllà de l'escola. La voluntat és poder fer visible totes aquelles accions que neixen i es consoliden gràcies al treball en xarxa i que formen part de la filosofia d'educar en diferents temps i espais del municipi.