Entitats i associacions
Entitats esportives

Billar Club Olesa

El Billar Club Olesa, afiliat a la Federació Catalana de Billar, és una associació amb personalitat jurídica dedicada al billar de competició en l’àmbit nacional; no té cap ànim de lucre i té com a únic objectiu el foment i la pràctica de l'esport i, conseqüentment, les activitats físiques i esportives adients.

En tot moment, el funcionament s'ajusta als principis democràtics i a les disposicions vigents que el puguin afectar.

Es regeix pels estatuts i pel reglament de règim interior aprovat en l'assemblea general de socis.

Adreça:

Plaça dels Països Catalans, 2, local 1
08640 Olesa de Montserrat
Espanya

Telèfon: 93 708 22 02
Adreça electrònica: billarolesa@gmail.com
Horari:

De 18 h a 20 h