20/10/22

El taller sobre serveis i subministraments bàsics a la llar esvaeix dubtes a la ciutadania d’Olesa

La conferència va servir per donar resposta a les preguntes més recurrents que té la ciutadania sobre els subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas, als seus domicilis.

Image
Assistents al taller gratuït sobre els serveis i subministraments bàsics a la llar.

El departament de Promoció Econòmica va organitzar, amb el suport de la Diputació de Barcelona, un taller gratuït, dimecres al matí, sobre els serveis i subministraments bàsics a la llar. La xerrada es va centrar en els subministraments d’aigua, electricitat i gas amb l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania alguns conceptes clau com tipus de contractes, quines mesures es poden emprendre per estalviar el consum, com interpretar correctament les factures i què cal saber a l’hora de contractar o canviar de companyia.

La conferència, a càrrec d’Hilari Teixidó, de la Cooperativa d’Iniciatives Medi Ambientals i Educatives CIMAE, va servir per donar resposta a alguns dels dubtes més recurrents que té la ciutadania sobre els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas, als seus domicilis.

En el cas de l’aigua, es va explicar que l’àmbit domèstic representa el 19% del volum total d’aigua que es consumeix a Catalunya, amb un consum de 105 litres diaris per persona de mitjana. En aquest cas, la neteja personal i el bany representen uns 52 litres, un 50% del total, i l’ús del vàter, 21 litres, un 20% del total, seguit de la neteja de la llar i el rec de plantes, la vaixella i la bugada, i el consum a la cuina. Teixidó va recordar alguns consells per estalviar aigua a la llar, com són prioritzar la dutxa a la banyera i tancar l’aixeta mentre no s’està fent ús de l’aigua, així com revisar les instal·lacions i col·locar filtres i dosificadors a les aixetes, introduir una ampolla de vidre plena d’aigua dins el dipòsit del vàter i utilitzar la rentadora i el rentaplats quan siguin plens, entre d’altres.

Quant a l’electricitat, es van detallar els diferents tipus de contracte: el PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), el més habitual i que es basa en el preu real de l’electricitat al mercat; la Tarifa fixa a 12 mesos, on el preu del kW/h és estable i uniforme tot l’any i sol ser més car que el PVPC; i el contracte bilateral, on les condicions es pacten entre el consumidor i l’empresa comercialitzadora.

Per estalviar electricitat, es recomana comprar electrodomèstics de baix consum i que disposin de programes econòmics; utilitzar-los quan estiguin plens; netejar periòdicament els filtres d’aigua; situar el frigorífic lluny de fonts de calor, no posar elements calents en el seu interior,  obrir les portes amb moderació i col·locar els aliments seguint les recomanacions del fabricant; i apagar els aparells amb el botó, no amb el comandament. D’altra banda, també es pot reduir el consum elèctric amb un canvi d’hàbits utilitzant al màxim la llum natural, apagant els llums sempre que es surti d’una habitació, utilitzant bombetes de baix consum o bé pintant la casa amb colors clars.

També es va informar les persones assistents de la nova factura elèctrica, que va entrar en vigor el juny del 2021, i afecta a tots els consumidors d’electricitat. L’objectiu de la nova factura és fomentar l’estalvi energètic, l’autoconsum, el desplegament dels vehicles elèctrics i l’eficiència. En aquest sentit, es passa a tenir un peatge amb discriminació horària en termes de potència i energia. Això vol dir que el preu és diferent segons l’horari de consum (punta/valle/llano). El nou peatge s’assigna automàticament, però sí es poden adaptar les potències contractades i les pautes de consum per aprofitar els avantatges de la nova estructura.

Continuant a l’àmbit de l’energia, Teixidó va exposar les mesures que el govern espanyol va aprovar a fi d’aturar l’encariment desfermat del preu de la llum. En concret, va reduir l’impost de l’electricitat, del 5,11% al 0,5% ,i l’IVA, del 21% al 10%. Tanmateix, es va fer una ampliació del Bo Social elèctric per als consumidors vulnerables, del 25% al 60%. Una altra mesura va ser l’aplicació del Topall del gas, un preu màxim a pagar només per l’electricitat generada amb gas i que permet, si el cost del gas és més alt, compensar a les companyies repartint el sobre cost entre els consumidors.

En el cas del gas, es van explicar les principals mesures per estalviar gas, destacant aïllar tèrmicament les portes i finestres per reduir les fuites de calor a l’hivern i de refrigeració a l’estiu; obrir les finestres, millor al migdia, només durant 10 minuts per a ventilar a l’hivern; instal·lar termòstats per regular la temperatura; tancar els radiadors a les habitacions que es facin servir poc; a la cuina, utilitzar recipients més grans que els fogons perquè no surti la flama; apagar el foc una mica abans d’acabar de coure per aprofitar la calor residual; no obrir el forn a mitja cocció, i utilitzar olles a pressió.

La xerrada també va servir per esvair alguns dubtes dels conceptes i taxes que consten a les factures de cadascun dels tres serveis de subministrament, així com de la manera correcta d’interpretar-les per entendre l’import total.

Per contractar o canviar de subministradora, Teixidó va indicar que abans és recomanable comparar preus i serveis, i contractar la potència i la tarifa que més s’ajusta a les necessitats. També va advertir que les empreses comercialitzadores de llum o gas natural no poden fer visites domiciliàries amb l’objectiu d’oferir publicitat dels seus serveis, amb l’excepció que la persona usuària ho hagi demanat prèviament. Per acabar, es va informar que sempre s’ha de guardar una còpia de l’oferta i del contracte, ja que hi ha 14 dies per anul·lar-lo.