30/11/23

Nova reunió de la Taula de Salut Municipal

La quarta sessió de la Taula de Salut Municipal s’ha celebrat aquest dimecres amb l’objectiu de consolidar el treball en xarxa a través d’un espai de trobada per fer seguiment de projectes, vetllar perquè les actuacions previstes es duguin a terme, i compartir i trobar solucions a propostes en matèria de salut al municipi.

Image
Quarta reunió de la Taula de Salut Mental

L’Ajuntament ha presentat a la Taula de Salut Municipal les accions que s’estan fent en l’àmbit de Salut Pública a Olesa, com és la Diagnosi de Salut Mental; i el nou Pla Local de Salut 2024-2027, on s’ha proposat la creació d’una comissió de treball per fer el seguiment i avaluació del Pla d’Acció, com ha explicat el regidor de Salut Pública, Marc Serradó.

Audio file

Des del departament també s’ha explicat el grau d’assoliment d’objectius del Pla de Salut anterior, de 2019 a 2023 que, al 2022 va ser del 84%.

Respecte el Pla de Salut Mental, l’Ajuntament ha explicat als participants a la Taula de Salut Municipal que s’està elaborant una diagnosi per tal de tenir una radiografia que permeti identificar els actius i les necessitats del municipi per treballar per la detenció i generar les respostes adequades i impulsar projectes i recursos de salut mental per a la població en general i per a adolescents i joves en particular.

A la trobada amb agents de salut pública, l’Ajuntament també ha explicat les diferents reunions de seguiment dels Serveis Sanitaris Territorials que es realitzen cada quatre mesos amb responsables del CatSalut, d’atenció primària de Mútua de Terrassa, CAP Olesa i representants polítics i tècnics de l’Ajuntament en temes de salut que afecten al municipi, petició de dades, salut comunitària i salut mental i altres serveis sanitaris com l’Hospital de Martorell i el CUAP de Sant Andreu de la Barca. 

Aquesta és la quarta vegada que se celebra la Taula de Salut Municipal, (son reunions biannuals) i aplega tots els agents socials que intervenen en la salut del municipi. Les seves funcions són debatre sobre el conjunt d’actuacions, iniciatives i serveis que es desenvolupen al municipi en matèria de salut, emetre informes, elaborar propostes i fer el seguiment de polítiques públiques en aquesta matèria, com ha destacat Serradó.

Audio file

A la trobada també hi han intervingut representants del CAP Olesa que han explicat el projecte de prescripció social que es duu a terme al municipi conjuntament amb l’Ajuntament.  L’objectiu és millorar la salut i el benestar de la població amb la participació en activitats de la comunitat per a la desmedicalitzacio de problemes de salut i s’ha assignat a un facilitador o referent pel seguiment del procés. En el cas d’Olesa s’ha començat en l’àmbit d’activitat física i un treballador municipal del gimnàs s’encarregarà de valorar de manera individual amb cada pacient els diferents recursos de què disposa al municipi. El seguiment es farà des del CAP de manera periòdica. 

També l’Hospital del Sagrat Cor ha explicat dos nous projectes de Salut Mental que estan duen a terme per acabar amb la cronicitat del casos de salut mental greu i treballar des de l’àmbit comunitari. Es tracta del programa d’atenció a la crisi, que atén a infants i adolescents d’entre 6 i 17 anys amb problemes de salut mental i, que per la seva patologia tendeixen a l’aïllament social; i el projecte de la Unitat Funcional de Recuperació i Projecte de Vida, un recurs comunitari de salut mental format per un equip multidisciplinar que té com a objectiu evitar ingressos de llarga estada de pacients amb trastorn mental sever oferint una alternativa amb un pla d’atenció individualitzada per afavorir seu procés de recuperació, com ha detallat el regidor de Salut Pública.

Audio file

A la reunió també hi han assistit regidors del Consistori com Raül Asensio (ERC), Ferran Cerdeira (Junts per Olesa), i Fernando Vicente (PSC). 

Finalment, la sessió ha acabat amb un torn obert de paraula en què les persones assistents han aprofitat per plantejar dubtes i oferir el seu suport al Departament de Salut Pública per fer efectiva la participació comunitària.